Logo Oddziału Terenowego Instytutu

PODZIĘKOWANIE

dla

Pana Edwarda Siarki

Posła na Sejm RP

 

Składamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za życzliwość
i wsparcie naszych działań
mających na celu podniesienie standardów świadczonych
usług medycznych dla pacjentów Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju.

Dziękujemy za zaangażowanie, które w szczególny sposób
przyczyniło się do realizacji przedsięwzięcia, jakim było uruchomienie
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Życzymy zdrowia, wielu sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

 

Z wyrazami szacunku

dr n. med. Andrzej Pogorzelski
Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Lecznictwa
mgr Maria Dunaj
Dyrektor Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju

Rabka-Zdrój, 16.02.2023 r.

Podziękowania PDF