Logo Oddziału Terenowego Instytutu

W imieniu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego
w Rabce-Zdroju
składam serdeczne podziękowanie

dla

Fundacji „POLSAT”

za przekazanie nieodpłatnie sprzętu medycznego w postaci

respiratora marki Stellar 150,

w celu ratowania życia i zdrowia pacjentów  w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Oddziału Terenowego Instytutu.

Jesteśmy wdzięczni za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy

oraz wielu sukcesów osobistych i zawodowych.

mgr Maria Dunaj
Dyrektor Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju

  

Rabka-Zdrój, 22 marzec 2023 r.

Podziękowanie Fundacji Polsat (PDF)