Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV 85121200-5).

ZMIANA TERMINU KONKURSU OFERT    Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069 Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakre...

Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV 85150000-5).

!! ZMIANA TERMINU KONKURSU OFERT !!   OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069   Ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świad...

Otwarty Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Pneumonologii w Oddziale Terenowym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

Działając na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498) i § 11 Statutu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 15 stycznia 2019 r. Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza otwarty ...

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju

Znak sprawy: KO-1/ALERG/CHOROBY PŁUC/PEDIAT/2023 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT Dotyczy konkursu ofert na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii, pacjentom Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Odd...

Wynik uzupełniającego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju

Rozstrzygniecie uzupełniającego konkursu ofert na: na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju

...