Znak sprawy: KO-1/ALERG/CHOROBY PŁUC/PEDIAT/2023

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

Dotyczy konkursu ofert na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii, pacjentom Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju”.

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285), unieważniam konkurs ofert na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii, pacjentom Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju” – (CPV 85121200-5).

Uzasadnienie:

Na ogłoszony w dniu 27 kwietnia 2023 r. konkurs ofert, nie wpłynęła żadna oferta.

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO

INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU

mgr Maria Dunaj

 Ogłoszenie (PDF)