OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU KONKURSU OFERT

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069

 

Informuje o trzeciej zmianie terminu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV 85150000-5).

Symbol: KO-1/1/TECHNIK_RTG/TK/2023

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opisanych:

Oferta na:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii dla pacjentów
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju.

Nie otwierać przed dniem 9 sierpnia 2023 r. godz. 1200.”

w terminie do 9 sierpnia 2023 r. do godz. 1100 w Sekretariacie Dyrekcji Oddziału Terenowego Instytutu w budynku Administracji, pok. nr 103, codziennie w godz. 700 do 1400

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 sierpnia 2023 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej w budynku MODRZEW (Paw. X) Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B.

Pozostałe zapisy dokumentacji konkursowej nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO

INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU

mgr Maria Dunaj

INFORMACJA O TRZECIEJ ZMIANIE TERMINU (PDF)