Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie alergologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV 85121200-5).

Znak sprawy: KO-3/ALERG/2024 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie alergologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju”. Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem N...