Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV) 85121200-5)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju  (CPV) 85121200-5) 1. Ogłoszenie o konkursie ofert 2....

Szacowania wartości zamówienia realizowanego w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) – modernizacja serwerowni- część budowlana

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia realizowanego w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w załączniku:

...

Szacowania wartości zamówienia realizowanego w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) – modernizacja serwerowni – szafa serwerowa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia realizowanego w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w załączniku:

...

XXXIV KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ „POLSKO-SŁOWACKIE DNI PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII DZIECIĘCEJ IM. V. VOJTEKA I J. RUDNIKA

Program wersja PDF 29.09.2022r. Czwartek / Thursday CEREMONIA OTWARCIA XXXIV KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ „POLSKO-SŁOWACKIE DNI PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII DZIECIĘCEJ IM. V. VOJTEKA I J. RUDNIKA” The opening ceremony of the Conference 13:30 – 13:50 mgr Maria Dunaj – Dyrektor – IGiChP OT w Rab...

Zasady odstawiania leków przed przyjęciem do Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy informację o zasadach odstawienia leków przed przyjęciem do Oddziału Terenowego Instytutu. zasady te dotyczą pacjentów pierwszorazowo przyjmowanych do Oddziału Terenowego Instytutu, natomiast przy kolejnych przyjęciach wg zasad wyznaczonych przy ostaniem wyp...

Zaproszenie na Konferencję

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Z przyjemnością zapraszamy na kolejną coroczną XXXIV Konferencję Polsko – Słowackich Dni Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V. Vojteka i J. Rudnika, która odbędzie się w dniach 29 – 30 września 2022 r. w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Tere...

Ogłoszenie o wyniku sprzedaży

Oddział Terenowy Instytutu informuje, że na podstawie Rozdziału 3  § 24-27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu, przeprowadzono przet...

PODZIĘKOWANIE W imieniu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju składam serdeczne podziękowanie dla Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za przekazanie zestawu do wykonywania bronchoskopii sztywnej na rzecz pacjentów leczonych w Oddziale Terenowym Instytutu. ...