Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii – KO-8/ANESTEZ/2022 (CVP 85121200-5)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju ul. prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069 Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywne...

Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewid. nr 4267/2

Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc informuje, że na podstawie Rozdziału 3 §24-27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwow...