Ogłoszenie o brakowaniu i planowanym zniszczeniu dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w 2000-2001 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania informujemy, że Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Odd...

Ogłoszenie o szacowaniu wartości zamówienia

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości łączonego zamówienia realizowanego w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” (e...