Badania kliniczne  realizowane w Klinikach Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju.

Nazwa KlinikiTytuł badania klinicznegoNr protokołu / EudraCT numberRekrutacjaStatus badania
Klinika Pneumonologii i MukowiscydozyPodwójnie zaślepione badanie kliniczne II fazy z randomizacją i podawaniem placebo w grupie kontrolnej, mające na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i efektów działania SNSP113 w postaci wziewnej u dorosłych chorych na mukowiscydozę.SNSP 113-19-201
2019-003178-25
ZakończonaBadanie zakończone
Klinika Pneumonologii i MukowiscydozyProwadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe, skrzyżowane w układzie 2x2 badanie fazy II oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu MS1819 w kapsułce dojelitowej u pacjentów z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki spowodowaną mukowiscydozą.AZ-CF2002
2020-002218-41
ZakończonaBadanie zakończone
Klinika PneumonologiiPodwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie kliniczne fazy II majce na celu ocenę aktywności przeciwwirusowej, wyników klinicznych, bezpieczeństwa, tolerancji oraz zależności farmakokinetycznych/ farmakodynamicznych różnych dawek preparatu JNJ-537118678 u dzieci > 28 dnia życia i < 3 roku życia z ostrą infekcją dróg oddechowych spowodowaną zakażeniem wirusem syncytium nabłonka oddechowego.53718678RSV2002
2016-003642-93
ZakończonaBadanie zakończone
Klinika Pneumonologii i MukowiscydozyRandomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo badanie fazy III, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa stosowania i tolerancji brensokatybu podawanego raz na dobę przez 52 tygodnie uczestnikom z rozstrzeniem oskrzeli niezwiązanym z mukowiscydoząNr protokołu: INS 1007-301.
EudraCT No: 2020-003688-25
ZakończonaBadanie w trakcie
Klinika Pneumonologii i MukowiscydozyRandomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3 z grupą kontrolną oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia skojarzonego z zastosowaniem VX-121 u pacjentów z mukowiscydozą, którzy są homozygotyczni pod względem mutacji F508del lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del i mutacji bramkowania (F/G) oraz funkcji resztkowej (F/RF) albo u których występuje co najmniej jedna inna mutacja w genie CFTR odpowiadająca na potrójne leczenie skojarzone oraz brak mutacji F508del.Nr protokołu: VX20-121-103
EudraCT No: 2021-000694-85
ZakończonaBadanie w trakcie

 

Stan na dzień 06.06.2022 r.