Badania kliniczne  realizowane w Klinikach Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju.

Nazwa KlinikiTytuł badania klinicznegoNr protokołu / EudraCT numberRekrutacjaStatus badania
Klinika Pneumonologii i MukowiscydozyPodwójnie zaślepione badanie kliniczne II fazy z randomizacją i podawaniem placebo w grupie kontrolnej, mające na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i efektów działania SNSP113 w postaci wziewnej u dorosłych chorych na mukowiscydozę.SNSP 113-19-201
2019-003178-25
Trwa
Klinika Pneumonologii i MukowiscydozyProwadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe, skrzyżowane w układzie 2x2 badanie fazy II oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu MS1819 w kapsułce dojelitowej u pacjentów z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki spowodowaną mukowiscydozą.AZ-CF2002
2020-002218-41
Zakończona
Klinika PneumonologiiPodwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie kliniczne fazy II majce na celu ocenę aktywności przeciwwirusowej, wyników klinicznych, bezpieczeństwa, tolerancji oraz zależności farmakokinetycznych/ farmakodynamicznych różnych dawek preparatu JNJ-537118678 u dzieci > 28 dnia życia i 53718678RSV2002
2016-003642-93
Badanie zakończone

 

Stan na dzień 30.04.2021 r.