Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Pani mgr Katarzyna Warzeszak z Certyfikatem Airway Clearance Techniques (ACT) Instructor Accreditation Course

Bardzo miło nam poinformować, że Pani mgr fizjoterapii Katarzyna Warzeszak, jako jedyna Polka, ukończyła kurs akredytacyjny Airway Clearance Techniques (ACT) Instructor Accreditation Course (Kurs akredytacyjny dla instruktorów technik oczyszczania dróg oddechowych). Kurs został zorganizowany prze...

Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie alergologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV 85121200-5).

Znak sprawy: KO-3/ALERG/2024 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie alergologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju”. Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem N...

Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie alergologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV 85121200-5).

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju ul. Profesora Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069 Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie alergologii dla pacjentów Insty...