Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii – KO-8/ANESTEZ/2022 (CVP 85121200-5)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju ul. prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069 Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywne...

Ogłoszenie o sprzedaży

Nazwa i adres sprzedawcy: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, e-mail: poczta@igrabka.edu.pl Tryb sprzedaży: Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania...