Ogłoszenie o sprzedaży

Nazwa i adres sprzedawcy: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, e-mail: poczta@igrabka.edu.pl Tryb sprzedaży: Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania...