Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju.

Znak sprawy: KO-1/1/TECHNIK_RTG/TK/2023  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju” Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr...

Kodeks etyki

KODEKS ETYKI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁU TERENOWEGO IM. JANA I IRENY RUDNIKÓW W RABCE-ZDRÓJ WSTĘP Kodeks Etyki, zwany dalej Kodeksem, to dokument określający fundamentalne wartości etyczne, którymi powinni kierować się pracownicy Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc ...

Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV 85150000-5).

!! ZMIANA TERMINU KONKURSU OFERT !! OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069 Ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń...

Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Ogłoszenie konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV 85121200-5).

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069 Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotn...

Zasady odstawiania leków przed przyjęciem do Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy informację o zasadach odstawienia leków przed przyjęciem do Oddziału Terenowego Instytutu. zasady te dotyczą pacjentów pierwszorazowo przyjmowanych do Oddziału Terenowego Instytutu, natomiast przy kolejnych przyjęciach wg zasad wyznaczonych przy ostaniem wyp...