Informacja o zasadach wykonywania testów antygenowych u pacjentów i ich opiekunów prawnych przy każdym przyjęciu na Oddział/Klinikę

Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora Oddziału Terenowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zasadach wykonywania testów antygenowych u pacjentów i ich opiekunów prawnych przy każdym przyjęciu na Oddział/Klinikę Na podstawie §...

Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, zwany dalej Oddziałem Terenowym Instytutu, zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmi...