Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój jest instytucją partnerską w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” współfinansowany w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i...

Projekt partnerski Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego: Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Lider projek...

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego: Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (e-Usługi)

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego: Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (e-Usługi). Więcej informacji w tej kategorii:

...