Dane ewidencyjne

Numer KRS: 0000141482


NIP: 5250008838
NIP do ubez. społ.: 7350026073


INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w Warszawie

REGON: 000288490