« Back to Glossary Index

Roche Cobas e411 – w pełni zautomatyzowany analizator  wykonujący badania z zakresu immunochemii. Przeznaczony jest do oznaczeń ilościowych jak i jakościowych wykonywanych w materiale biologicznym. Wysoką jakość oznaczeń zapewnia zastosowanie elektrochemiluminescencji jako metody pomiarowej oraz duża wydajność  umożliwiająca wykonanie 85 testów na godzinę.

« Back to Glossary Index