« Back to Glossary Index

Roche Cobas Integra 400 plus – automatyczny system pomiarowy  do analiz płynów ustrojowych, surowicy i osocza dający możliwość oznaczeń biochemicznych, poziomu białek specyficznych oraz oznaczania jonów . Łączy w sobie cztery techniki pomiarowe spektrofotometrię, turbidymetrię, polaryzację fluorescencyjną i potencjometrię jonoselektywną. Wysoka wydajność rzędu 400 testów na godzinę pozwala zarówno na pracę rutynową i jak i cito.

« Back to Glossary Index