GeneXpert to aparat Real Time PCR zapewniający izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki. Jest to system w pełni zautomatyzowany dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstracji DNA wyposażony w kontrolę procesów amplifikacji – zgodnymi z zaleceniami WHO.

Test Xpert MTB/RIF Ultra do aparatu GeneXpert jest półilościowym diagnostycznym testem opartym na reakcji nested Real-time PCR in vitro zaprojektowanym do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w materiałach pobranych od chorego oraz do wykrywania mutacji genu rpoB powiązanych z opornością na rifampicynę w ciągu 3 h od dostarczenia materiału.

 

« Back to Glossary Index