Czytnik MADX

Najnowocześniejszy czytnik pozwalający na odczyt płytki ALEX, czyli testu do diagnostyki molekularnej alergii IgE-zależnej. Jest to obecnie najbardziej zaawansowany system diagnostyczny wykorzystujący możliwości nanotechnologii do oceny stężenia asIgE wobec ekstraktów i molekuł alergenowych.

« Back to Glossary Index