« Back to Glossary Index

Sysmex Xn-550
Automatyczny analizator hematologiczny służący do 5-częściowego rozdziału elementów morfotycznych krwi obwodowej. Urządzenie przeprowadza analizę 28 parametrów próbki krwi. XN-550 jest w stanie przeprowadzić  identyfikację, analizę ilościową oraz wskaźnikową istotnych składników krwi i płynów z jam ciała wykorzystując impedancję, rozproszenie światła lasera oraz oznaczanie fluerescencyjne.

« Back to Glossary Index