ThunderBolt

Aparat przeznaczony do zautomatyzowanego wykonywania enzymatycznego testu immunologicznego ELISA. Przyrząd wykonuje procedury adekwatnie do czynności wykonywanych manualnie a mianowicie pipetowanie, wytrząsanie, inkubacja w odpowiedniej temperaturze oraz odczyt wyników. ThunderBolt to przyrząd zarejestrowany oraz spełniający określone normy.

« Back to Glossary Index