KontaktDziałalność leczniczaDziałalność naukowaDziałalność szkoleniowaWspółpraca z innymi jednostkamiGłówne osiagnięcia

KLINIKA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

Kierownik Kliniki: dr n. med. Maciej Maciaszczyk

Ordynator Oddziału: lek. med. Dariusz Ligarski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Danuta Gawron 

KONTAKT:
+48 (18) 26 760 60 do 68 + nr wew.
Sekretariat Kliniki: wew. 259
Gabinet lekarski: wew. 380, 381

Pielęgniarka Oddziałowa: wew. 454
Dyżurka pielęgniarska: wew. 262


BLOK OPERACYJNY

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Bożena Filipiak

KONTAKT:
+48 (18) 26 760 60 do 68 + nr wew.

Pielęgniarka Oddziałowa: wew. 256 lub 497


ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I  INTENSYWNEJ TERAPII

Koordynator Oddziału: lek. med. Wojciech Szatkowski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Maria Gorczowska

KONTAKT:
+48 (18) 26 760 60 do 68 + nr wew.

Koordynator: wew. 940, 264 lub 601-710-661
Pielęgniarka Oddziałowa: wew. 205

Dyżurka pielęgniarek:  wew. 436

 

Struktura organizacyjna:

Oddział kliniczny wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii liczy 8 łóżek. Dwie sale operacyjne zapewniają ciągłość pracy w wykonywaniu zabiegów planowanych i nagłych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii poza niezbędną aparaturą monitorującą stan zdrowia pacjentów wykonuje pomiary gazometryczne krwi arterializowanej oraz pomiary elektrolitów. Tutaj też mieści się Pracownia Ultrasonograficzna świadcząca usługi dla całego Zakładu.

Specjalistyczne porady ambulatoryjne dla wszystkich zainteresowanych z zakresu chirurgii klatki piersiowej są udzielane w Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej.

W Klinice operuje trzech specjalistów drugiego stopnia z chirurgii klatki piersiowej.

Nad troskliwą opieką pielęgniarską czuwa zespół 11 dyplomowanych pracownic. Tym ostatnim pomaga grupa 6 pracowników personelu pomocniczego.

Stosowane metody diagnostyczne – leczenie operacyjne.

Klinika prowadzi pełny zakres diagnostyki i leczenia operacyjnego, które obejmuje w zakresie diagnostyki chirurgicznej:

  • biopsje transtorakalne
  • biopsje węzłów chłonnych
  • video toraskopię
  • mini torakotomie

Operacje torakochirurgiczne wykonywane są w następujących jednostkach chorobowych:

  • wrodzone i nabyte wady tchawicy i pozostałego drzewa oskrzelowego łącznie z miąższem płucnym, a przede wszystkim rozedmą płatową, przetoki przełykowo-tchawicze, torbiele płuc, sekwestracje płuc, rozstrzenia oskrzeli, a ponadto przepukliny przeponowe wrodzone i pourazowe;
  • wady i deformacje ściany klatki piersiowej, tzw. klatka piersiowa szewska i kurza;
  • powikłania po przebytych stanach zapalnych układu oddechowego i nieodwracalnych zmianach powstałych na skutek inhalacji ciał obcych do drzewa oskrzelowego;
  • operacyjne leczenie chorób nowotworowych układu oddechowego, w tym guzów śródpiersia płuc, ściany klatki piersiowej i mięśnia przepony;
  • operacje przerzutów nowotworowych do płuc;
  • leczenie urazów klatki piersiowej;

Pracownicy Kliniki biorą czynny udział w programowych zadaniach badawczych Oddziału Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Tematyka zadań badawczych jest ściśle powiązana z praca kliniczną. Ważne miejsce zajmuje tutaj zainteresowanie wadami przedniej ściany klatki piersiowej, wprowadzanie nowych technik operacyjnych, a ostatnio protezowanie dróg oddechowych w nabytych czy też wrodzonych malformacjach.

Kształcenie lekarzy w ramach obowiązujących staży podyplomowych oraz chirurgów zainteresowanych w podnoszeniu kwalifikacji z chirurgii klatki piersiowej, ze szczególnym uwzględnieniem postępów w dziedzinie torakochirurgii dziecięcej. Pracownicy Kliniki są wykładowcami na kursach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Ważna jest także współpraca z Polską Szkołą Hematologii i Onkologii Dziecięcej.

Na oddział pooperacyny Kliniki kierowane są dzieci przede wszystkim jednostek organizacyjnych Oddziału Terenowego z objawami niewydolności oddechowej i potrzebą nagłej intubacji wraz z oddechem zastępczym, niezależnie od choroby podstawowej. Dobre rezultaty osiągamy we współpracy z sąsiednimi szpitalami w przypadkach urazów klatki piersiowej.

Warta podkreślenia jest również współpraca  z jednostkami onkologii dziecięcej z całego kraju, skąd kierowani są pacjenci do leczenia operacyjnego z powodu przerzutów nowotworowych do płuc oraz guzów litych zlokalizowanych w obrębie śródpiersia.

Do niewątpliwych osiągnięć Kliniki należy wypracowanie modyfikacji operacji tzw. lejkowatych i kurzych zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej. Tutaj też po raz pierwszy zrezygnowano z niewchłanialnych szwów chirurgicznych przy zamykaniu klatki piersiowej po torakotomii, co zaowocowało eliminacją pooperacyjnych zwężeń przestrzeni międzyżebrowych, do tego czasu istotnej niedomogi pooperacyjnej. Skuteczną jest metoda zamykania przetok tchawiczo-przełykowych z plastyką ściany tchawicy bez pozostawienia wtórnych uchyłków. Tutaj po raz pierwszy w kraju użyto stantów do protezowania drzewa oskrzelowego u dzieci w przypadkach zwiotczeń czy to nabytych czy wrodzonych.

Osiągnięcia naukowe były prezentowane na 84 krajowych i międzynarodowych zjazdach i posiedzeniach naukowych, a łącznie opublikowano 91 prac naukowych.