KontaktDziałalność leczniczaDziałalność naukowaDziałalność szkoleniowaInne informacje

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek


LOKALIZACJA: Pawilon VI, I piętro

KONTAKT: (18) 26 760 60 do 68 + wew.  

Sekretariaty czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35

Sekretariat Medyczny: wew. 322

FAX: (18) 26 79 047


Sekretariat Kierownika Kliniki: wew. 472

 


Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Ewa Oleksy

Dyżurka pielęgniarska:

tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 268

Gabinety lekarskie:

tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 277, 409, 213, 408

W Klinice diagnozowani są i leczeni pacjenci z powodu:

  • mukowiscydozy;
  • zapalenia płuc i oskrzeli o różnej etiologii;
  • chorób śródmiąższowych płuc;
  • astmy;
  • dysplazji oskrzelowo-płucnej i jej następstw;
  • pierwotnej dyskinezji rzęsek;
  • następstw aspiracji ciał obcych do dróg oddechowych;
  • rozstrzeni oskrzeli;
  • wad rozwojowych układu oddechowego.

W ramach Kliniki działa oddział Pneumonologii oraz Samodzielna Pracownia Bronchologiczna do zadań, której należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie bronchologii dziecięcej oraz działalności diagnostyczno-leczniczej dla potrzeb klinik i oddziałów a także szkolenia lekarzy w zakresie bronchologii dziecięcej.

Działalność naukowa Kliniki ma na celu poznanie patogenezy chorób oskrzeli i płuc oraz wypracowanie nowoczesnych metod leczniczych. Wyniki badań są publikowane w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pracownicy Kliniki są współautorami wielu podręczników chorób dziecięcych i chorób narządu oddechowego.

Pracownicy Kliniki prowadzą szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie chorób płuc dzieci, pediatrii i bronchologii w ramach kursów organizowanych przez CMKP oraz staży indywidualnych.

Na terenie Instytutu w budynku Administracji mieści się siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

PTWM