W roku 2022 zaplanowano, w Oddziale Terenowym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju,  realizację następujących kursów specjalizacyjnych dla lekarzy specjalizujących się w chorobach płuc dzieci:

TYTUŁ KURSUTERMINNUMER
Zakażenia układu oddechowego u dzieci17-18.10.202201-792/3-03-003-2022
Endoskopia układu oddechowego i stany nagłe9-11.05.202201-792/3-02-002-2022
Badania czynności płuc i zaburzenia oddychania w czasie snu21-23.11.202201-792/3-05-004-2022
Postępy w chorobach płuc dzieci12-16.09.202201-792/3-10-005-2022
Wprowadzenie do specjalizacji w chorobach płuc dzieci23-26.05.202201-792/3-01-001-2022

REKRUTACJA

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne w 2022 roku odbywa się w następujący sposób:

  1. Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
  2. Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.
  3. Rekrutacja na kursy doskonalące odbywa się poprzez stronę CMKP lub zgodnie z informacją podaną w polu „Zgłoszenia na kurs” w szczegółach kursu.

UWAGA!!!   Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem „Zasad zgłaszania się na kursy…”