W roku 2023 zaplanowano, w Oddziale Terenowym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju,  realizację następujących kursów specjalizacyjnych dla lekarzy specjalizujących się w chorobach płuc dzieci:

TYTUŁ KURSUTERMINNUMER
Endoskopia układu oddechowego i stany nagłe10-12.05.202301-792/3-02-003-2023
Postępy w chorobach płuc dzieci11-15.09.202301-792/3-10-006-2023
Zakażenia układu oddechowego u dzieci16-17.10.202301-792/3-03-004-2023
Wprowadzenie do specjalizacji w chorobach płuc dzieci20-23.11.202301-792/3-01-002-2023
Badania czynności płuc i zaburzenia oddychania w czasie snu6-8.12.202301-792/3-05-005-2023

REKRUTACJA

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne w 2023 roku odbywa się w następujący sposób:

  1. Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
  2. Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.
  3. Rekrutacja na kursy doskonalące odbywa się poprzez stronę CMKP lub zgodnie z informacją podaną w polu „Zgłoszenia na kurs” w szczegółach kursu.

UWAGA!!!   Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem „Zasad zgłaszania się na kursy…”