W roku 2024 zaplanowano, w Oddziale Terenowym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju,  realizację następujących kursów specjalizacyjnych dla lekarzy specjalizujących się w chorobach płuc dzieci:

TYTUŁ KURSUTERMINNUMER
Endoskopia układu oddechowego i stany nagłe02-04.04.2024 r.01-792/5-02-007-2024
Postępy w chorobach płuc dzieci - kurs atestacyjny (2023 r.) Postępy w chorobach płuc dzieci (2014 r.)09-13.09.2024 r.01-792/5-12-009-2024
Wprowadzenie do specjalizacji w chorobach płuc dzieci04-07.11.2024 r.01-792/5-01-010-2024
Zakażenia układu oddechowego u dzieci18-19.11.2024 r.01-792/5-03-008-2024
Badania czynności płuc i zaburzenia oddychania w czasie snu
Badania czynności płuc05-06.12.2024 r.01-792/5-05-006-2024

REKRUTACJA

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne w 2024 roku odbywa się w następujący sposób:

  1. Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
  2. Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.
  3. Rekrutacja na kursy doskonalące odbywa się poprzez stronę CMKP lub zgodnie z informacją podaną w polu „Zgłoszenia na kurs” w szczegółach kursu.

UWAGA!!!   Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem „Zasad zgłaszania się na kursy…”