KontaktDziałalność leczniczaDziałalność naukowaDziałalność szkoleniowa

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Łukasz Błażowski
KONTAKT:

Sekretariat medyczny:
KONTAKT: tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 281, 282

Oddział Kliniczny:
LOKALIZACJA: Pawilon VI, III piętro

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Danuta Buksa
Dyżurka pielęgniarska:
tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 288
Pokój lekarski:
tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 410, 473, 326, 403, 426

LOKALIZACJA: Pawilon 6, poziom 0
IZBA PRZYJĘĆ czynna jest:  poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 14:35
w przypadku przyjazdu po 14:35 należy zgłosić się do lekarza dyżurującego.

Przyjęcie do szpitala – Pobyt na oddziale

LOKALIZACJA: Pawilon VI, poziom 0
KONTAKT: tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 254, 396
GODZINY PRACY:  poniedziałek – piątek w godz. 7:00- 14:35

Rejestracja pacjenta do Poradnia Alergologiczna

Działalność leczniczo – usługowa:

  • hospitalizacje w oddziale alergologii i chorób płuc;
  • specjalistyczne porady ambulatoryjne w zakresie alergologii.

Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

W Klinice diagnozowane są dzieci z chorobami alergicznymi, układu oddechowego, przewlekłym kaszlem. W diagnostyce tych chorób wykonuje się w Klinice:

  • badania alergologiczne i zaburzenia odporności;
  • badania czynnościowe układu oddechowego (spirometrię, testy prowokacyjne oskrzeli swoiste i nieswoiste;
  • rhinomanometrię;
  • badania bronchoskopowe (bronchofiberoskopia i bronchoskopia sztywna);
  • badania wskaźników aktywności procesu zapalnego w kondensacie powietrza wydychanego. Możliwe do badania są następujące markery: nadtlenek wodoru, tlenek azotu, LTC4, D4, E4, TBX, IL-2, IL-4, IL-5, IL-8, IL-12.
Tematyka badań naukowych obejmuje m. in. epidemiologię astmy oskrzelowej oraz innych chorób alergicznych i przewlekłych układu oddechowego. Prowadzone są także badania nad wczesnym wykrywaniem chorób alergicznych u dzieci oraz metodami umożliwiającymi nieinwazyjne monitorowanie stanu zapalnego oskrzeli.
Klinika kształci lekarzy specjalizujących się w dziedzinie alergologii, chorób płuc dzieci, pediatrii. Klinika prowadzi także staże kierunkowe, pracownicy Kliniki prowadzą wykłady w ramach kształcenia podyplomowego na kursach specjalistycznych. Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na szkolenia uzyskają Państwo w Dziale Planowania Badań i Informacji Naukowej (telefon: 182676060 wew. 216, 218).