W Oddziale Terenowym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju w 2022 roku, w ramach działalności statutowej zaplanowano realizację następujących tematów i zadań badawczych:

Temat badawczy nr 9

Badania fenotypów oraz endotypów głównych chorób atopowych u dzieci (astmy, anafilaksji, atopowego zapalenia skóry) w zależności od etiologii na poziomie molekularnym w celu optymalizacji prewencji i leczenia tych chorób
Nr zadaniaTytuł zadania
9.1/2022Udział określonych molekuł alergenowych i ich wpływ na wyzwolenie oraz obraz kliniczny reakcji anafilaktycznych u niemowląt.
9.2/2022Profil molekularny, obraz kliniczny oraz określenie ryzyka reakcji anafilaktycznej u pacjentów z uczuleniem na molekuły orzechów.
9.3/2019Wpływ blokera CCD na wyniki asIgE wobec wybranych ekstraktów i komponentów alergenowych brzozy i tymotki łąkowej.
9.4/2019Porównanie użyteczności testu III generacji ALEX® do diagnostyki molekularnej w odniesieniu do mikromacierzy ImmunoCAP ISAC® - badanie pilotowe.
9.8/2020Obraz kliniczny anafilaksji na pokarm indukowanej wysiłkiem u dzieci.
9.9/2021Ocena profilu uczulenia u dzieci przy użyciu nowoczesnej technologii testów III generacji do diagnostyki molekularnej alergii.

Temat badawczy nr 10

Badania nad różnymi aspektami etiopatogenezy chorób układu oddechowego i optymalizacją ich leczenia
Nr zadaniaTytuł zadania
10.1/2019Analiza przyczyn rozstrzeni oskrzeli w materiale dzieci kierowanych do Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.
10.2/2019Ocena korelacji między rodzajem mutacji a stanem czynnościowym układu oddechowego u pacjentów z pierwotną dyskinezą rzęsek.
10.3/2020Porównanie stanu czynnościowego układu oddechowego nastoletnich pacjentów z pierwotną dyskinezą rzęsek do stanu czynnościowego układu oddechowego nastoletnich pacjentów z mukowiscydozą.
10.4/2020Ocena stanu układu oddechowego u dzieci po leczeniu chirurgicznym przetoki tchawiczo-przełykowej – badanie retrospektywne.
10.5/2022Zastosowanie urządzenia PEP lub O-PEP do wspomagania nebulizacji z soli hipertonicznej u pacjentów z mukowiscydozą w trakcie zaostrzenia.
10.6/2022Predyktory bólu i satysfakcji z analgezji u dzieci i młodzieży po operacjach torakochirurgicznych.

Temat badawczy nr 11

Doskonalenie metod rozpoznawania i leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego oraz metod rehabilitacji.
Nr zadaniaTytuł zadania
11.1/2022Postawy chorych oraz rodziców dzieci chorych na mukowiscydozę wobec szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce.
11.2/2022Diagnostyka czynnościowa układu oddechowego płuc w różnych grupach wiekowych – kryteria jakości wykonywania badań, wykorzystanie metod oceny zdalnej i przydatność w ocenie efektów leczenia i rehabilitacji.
11.4/2021Chemokauteryzacja w leczeniu nawrotów przetok tchawiczo-przełykowych.

Zaakceptowany przez Radę Naukową Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w dniu 10.03.2022 r. 

Link do pełnej wersji Planu Działalności Statutowej na rok 2022