W Oddziale Terenowym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju w 2021 roku, w ramach działalności statutowej zaplanowano realizację następujących tematów i zadań badawczych:

Temat badawczy nr 9

Badania nad nowymi aspektami patogenezy astmy oskrzelowej oraz usprawnieniem jej rozpoznawania i optymalizacją leczenia.
Nr zadaniaTytuł zadania
9.1/2018Uczulenie na poszczególne komponenty alergenowe i jego wpływ na stopień ciężkości i kontrolę astmy i/lub atopowego zapalenia skóry.
9.2/2018Profile istotnych komponent alergenowych populacji dzieci polskich chorych na astmę i/lub atopowe zapalenie skóry.
9.3/2019Wpływ blokera CCD na wyniki asIgE wobec wybranych ekstraktów i komponentów alergenowych brzozy i tymotki łąkowej.
9.4/2019Porównanie użyteczności testu III generacji ALEX® do diagnostyki molekularnej w odniesieniu do mikromacierzy ImmunoCAP ISAC®- badanie pilotowe.
9.5/2019Porównanie użyteczności testu III generacji ALEX® do diagnostyki molekularnej w porównaniu do testów multiparametrowych Polycheck® zawierających ekstrakty alergenowe.
9.6/2019Częstość występowania alergenowo-swoistych przeciwciał E (asIgE) w surowicy krwi wobec alergenów pokarmowych u dzieci i dorosłych – porównanie wyników z zachodniej Ukrainy i Polski.
9.7/2020Opracowanie uniwersalnej skali ciężkości reakcji anafilaktycznych na pokarm.
9.8/2020Obraz kliniczny anafilaksji na pokarm indukowanej wysiłkiem u dzieci.
9.9/2021Ocena profilu uczulenia u dzieci przy użyciu nowoczesnej technologii testów III generacji do diagnostyki molekularnej alergii.

Temat badawczy nr 10

Badania nad różnymi aspektami etiopatogenezy chorób układu oddechowego i optymalizacją ich leczenia
Nr zadaniaTytuł zadania
10.1/2019Analiza przyczyn rozstrzeni oskrzeli o etiologii innej niż mukowiscydoza w materiale dzieci kierowanych do Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.
10.2/2019Ocena korelacji między rodzajem mutacji a stanem czynnościowym układu oddechowego u pacjentów z pierwotną dyskinezą rzęsek.
10.3/2020Porównanie stanu czynnościowego układu oddechowego nastoletnich pacjentów z pierwotną dyskinezą rzęsek do stanu czynnościowego układu oddechowego nastoletnich pacjentów z mukowiscydozą.
10.4/2020Ocena stanu układu oddechowego u dzieci po leczeniu chirurgicznym przetoki tchawiczo-przełykowej – badanie retrospektywne.

Temat badawczy nr 11

Doskonalenie metod rozpoznawania i leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego oraz metod rehabilitacji.
Nr zadaniaTytuł zadania
11.1/2018Ocena czynności układu oddechowego i obraz ultrasonograficzny płuc u dzieci ze schorzeniami układowymi.
11.2/2018Ocena czynności płuc u osób w wieku podeszłym z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych. (Zadanie realizowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie)
11.3/2021Efekty krótko i długoterminowe nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej u pacjentów z mukowiscydozą.
11.4/2021Chemokauteryzacja w leczeniu nawrotów przetok tchawiczo-przełykowych.

Zaakceptowany przez Radę Naukową Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w dniu 30.03.2021 r. 

Link do pełnej wersji Planu Działalności Statutowej na rok 2021