Izba Przyjęć

LOKALIZACJA: Pawilon 6 PARTER (poziom 0)
KONTAKT: tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 215.
IZBA PRZYJĘĆ czynna jest:  poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 14:35
w przypadku przyjazdu po 14:35 należy zgłosić się do lekarza dyżurującego.
 

SKIEROWANIE

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i leczenie szpitalne są wystawiane w postaci elektronicznej.

Jak wygląda procedura.

 1. Lekarz wystawia e-skierowanie.
 2. Otrzymują Państwo:
  1. SMS z 4-cyfrowym kodem dostępu, albo
  2. e-mail z załączonym w PDF e-skierowaniem,
  3. a jeśli nie korzystacie Państwo z Internetowego Konta Pacjenta, lekarz powinien wydać wydruk informacyjny.
 3. Następnie należy zapisać się na świadczenia medyczne na podstawie e-skierowania.
  1. przez telefon — podając 4-cyfrowy kod i numer PESEL (już nie trzeba dostarczać skierowania osobiście),
  2. osobiście – przekazując 4-cyfrowy kod wraz z numerem PESEL lub przedstawiając wydruk informacyjny albo informację o e-skierowaniu na ekranie swojego telefonu.

Aby zarejestrować się na leczenie szpitalne w Oddziale Terenowym prosimy o kontakt pod numerem telefonu (18) 26 760 60 do 68 wew. 215, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.

 • uwagi na dużą liczbę połączeń telefonicznych w godzinach porannych, powodujących zajętość linii, prosimy o kontaktowanie się z nami również w godzinach późniejszych, co ułatwi każdemu z Państwa załatwienie sprawy

Osobiście mogą się Państwo zapisać w Izbie Przyjęć mieszczącej się na parterze Budynku Głównego (wejście od ul. M. Skłodowskiej-Curie).

Jeśli skierowanie na leczenie szpitalne zostało wystawione w formie papierowej należy dostarczyć:

 1. przesyłając je na fax: 18 26 82 554
  lub na e-mail: ip@igrabka.edu.pl (Izba Przyjęć),

  lub
 2. przesyłając oryginał skierowania pocztą tradycyjną na adres pocztowy:
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
  ul. Prof. Jana Rudnika 3b
  34-700 Rabka-Zdrój

  z dopiskiem “skierowanie“,

Dokumenty potrzebne przy przyjęciu do szpitala:

 1. skierowanie na leczenie szpitalne,
 2. Książeczka Zdrowia Dziecka z uzupełnionymi wpisami o szczepieniach,
 3. dokumentację lekarską badań wykonanych do chwili przyjęcia do Instytutu, również zdjęcia rtg,
 4. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, sanatoryjnego, itp.

Wyposażenie dziecka:

 1. bielizna dzienna, nocna, pantofle,
 2. okrycie wierzchnie stosowne do pory roku,
 3. przybory toaletowe: kubek, szczoteczka do zębów, 1 tubka pasty do zębów, 1 mydło toaletowe, grzebień,
 4. przybory szkolne, książki, zeszyty.

Zasady odstawiania leków przed przyjęciem do Oddziału Terenowego Instytutu


INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Warunkiem przyjęcia pacjenta i pacjenta tylko z jednym rodzicem/opiekunem na leczenie do tut. Oddziału Terenowego jest brak któregokolwiek z poniżej wymienionych stanów przez ostatnie 14 dni przed planowanym przyjęciem:

 • kwarantanna,
 • kwarantanna nałożona w ostatnich dwóch tygodniach w szkole/przedszkolu/żłobku,
 • gorączka,
 • duszność,
 • kaszel (dot. nowego epizodu kaszlu, nie kaszlu przewlekłego),
 • kontakt bezpośredni lub pośredni z osobą z rozpoznanym zakażeniem COVID-19, albo pozostającą w kwarantannie.

Przy występowaniu któregokolwiek z powyższych stanów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Izbą Przyjęć: tel. 18 26 76 060 wew. 215, celem ustalenia postępowania dot. dalszego leczenia.

Izba Przyjęć mieści się w Budynku Głównym, dojazd od ul. Marii Skłodowskiej-Curie.


W trakcie przebywania w Oddziale Terenowym, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie następujących zaleceń:

 • noszenie maseczek zakrywających nos i usta przez pacjentów (> 4 r. ż.) i ich opiekunów przy przyjęciu i w czasie przebywania poza salą chorych, poza spożywaniem posiłków w stołówce. Personel jest zobowiązany do kontroli prawidłowego noszenia maseczek przez pacjentów i ich opiekunów,
 • dopuszcza się stałe przebywanie jednego opiekuna w szpitalu. Należy zredukować do niezbędnego minimum kontakt między opiekunami pacjentów w innych, niż sala chorych obszarach Kliniki/Oddziału,
 1. Obowiązuje całkowity zakaz:
  • opuszczania terenu szpitala do dnia wypisu; opiekunowie, którzy w trakcie hospitalizacji pacjenta samowolnie opuszczą w/w teren, będą musieli opuścić Klinikę/Oddział przed ukończeniem leczenia/diagnostyki ich dziecka,
  • ograniczenie odwiedzin tylko do rodziców/opiekunów prawnych pacjentów,
  • podczas kontaktów z innymi opiekunami lub pacjentami – niezbędne zachowanie dystansu społecznego.
 2. Opiekunom umożliwia się zakup całodziennego wyżywienia ze Stołówki Centralnej (płatność tylko gotówką). Zamówione posiłki będą dostarczane do stołówki oddziałowej.
 3. Opiekun może dla siebie zamawiać posiłki np. z restauracji. Odbiór tych posiłków przy wejściu do budynku, z założoną maseczką. Po odbiorze zamówienia od dostawcy, opiekun jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk.
 4. Pacjenci otrzymują posiłki w stołówkach oddziałowych, za wyjątkiem osób izolowanych (np. chorzy na CF) lub w salach chorych. Decyzję o sposobie podawania posiłków podejmują: Kierownik Kliniki/Oddziału oraz Pielęgniarka oddziałowa.
  • Przed wejściem do stołówki wymagana jest dezynfekcja rąk.
 5. Opiekunom pacjentów powyżej 3 roku życia nie zapewniamy łóżka. Prosimy opiekunów o przywiezienie np. łóżka turystycznego, materaca najlepiej zmywalnego.

Regulamin parkowania samochodów na terenie Instytutu jest dostępny ==> tutaj

PROSIMY O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE ZASAD


Parking

Regulamin parkowania samochodów na terenie Instytutu jest dostępny ==> tutaj


Zarządzenie nr 12/2019
Dyrektora
Oddziału Terenowego
im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 1 lipca 2019 r.

 w sprawie prawa hospitalizowanego pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej


Mapa rozkładu budynków w IGiChP O/T Rabka-Zdrój

Plan sytuacyjny budynków Instytutu

Mapa jest interaktywna, należy wybrać interesujący Państwa element na mapie.

Błękitnym kolorem oznaczone są działające budynki IGiChP OT Rabka -Zdrój

Plan sytuacyjny budynków Instytutu
Pawilon VI Pawilon II Pawilon X "Modrzew" Basen Hala Sportowo-Rehabilitacyjna Administracja Pralnia - Magazyn Pawilon V Wjazd do Instytutu Wyjazd z Instytutu Kasa Parkingowa Wjazd - Administracja

Pawilon X "Modrzew"

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

   • Pracownia Analityki
   • Pracownia Mikrobiologii
   • Pracownia Immunologii
   • Pracownia Patomorfologii

Inne

    • Sekretariat Naukowy
    • Sala konferencyjna
    • Pracownia psychologii

Basen

Zakład Rehabilitacji

  • Kryty basen
  • Sala kinezyterapii/Siłownia
  • Gabinet fizykoterapii

Hala Sportowo-Rehabilitacyjna

Administracja

Administracja Instytutu

   • Sekretariat Dyrektora IGiChP OT Rabka - Zdrój
   • Dział Spraw Pracowniczych
   • Dział Księgowości Finansowej
   • Kasa (czynna w dni robocze od 8:00 do 13:30)
   • Sekcja Płac
   • Dział Zamówień Publicznych
   • Sekcja Socjalna
   • Dział Administracyjno-Eksploatacyjny - Kierownik
   • Specjalista ds. BHP
   • Radca Prawny

Stołówka

Pralnia - Magazyn

Pralnia

Magazyn - materiałowy

Pawilon V

Pawilon V - Apteka

Wjazd do Instytutu

Regulamin i Cennik płatnych miejsc postojowych na terenie Instytutu

Pawilon II "Klinika Alergologii

Pawilon VI

Pawilon V - Apteka

Pawilon X "Modrzew"

Zakład Rehabilitacji - basen, sala sportowa

biletomat

Wjazd - Administracja

Administracja


   • Sekretariat Dyrektora IGiChP
   • Dział Spraw Pracowniczych
   • Dział Księgowości Finansowej
   • Kasa
   • Sekcja Płac
   • Dział Zamówień Publicznych
   • Dział Administracyjno-Eksploatacyjny
   • Specjalista ds. BHP
   • Radca Prawny
   • Dział Żywienia
   • Stołówka

Pralnia

Magazyn mat.