Wizyta w poradni

SKIEROWANIA

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i leczenie szpitalne są wystawiane w postaci elektronicznej.

Jak wygląda procedura.

 1. Lekarz wystawia e-skierowanie.
 2. Otrzymują Państwo:
  1. SMS z 4-cyfrowym kodem dostępu, albo
  2. e-mail z załączonym w PDF e-skierowaniem,
  3. a jeśli nie korzystacie Państwo z Internetowego Konta Pacjenta, lekarz powinien wydać wydruk informacyjny.
 3. Następnie należy zapisać się na świadczenia medyczne na podstawie e-skierowania.
  1. przez telefon — podając 4-cyfrowy kod i numer PESEL (już nie trzeba dostarczać skierowania osobiście),
  2. osobiście – przekazując 4-cyfrowy kod wraz z numerem PESEL lub przedstawiając wydruk informacyjny albo informację o e-skierowaniu na ekranie swojego telefonu.

Rejestracja pacjenta do Specjalistycznych Poradni Przyklinicznych w Oddziale Terenowym

Na wizytę w poradni specjalistycznej można zapisać się w następujący sposób :

 1. telefonicznie pod numerem telefonu: (18) 26 760 60 do 68 + wew…
 Poradnia: nr wewnętrzny
Alergologiczna wew: 254 lub 396 | od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.
Pneumonologiczna wew: 254 lub 396 | od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.
Chirurgii Klatki Piersiowej wew: 259 | od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.
Rehabilitacyjna wew: 396 (tylko w godzinach pracy poradni tj. czwartek 13.00 – 20.30
  • Z uwagi na dużą liczbę połączeń telefonicznych w godzinach porannych, powodujących zajętość linii, prosimy o kontaktowanie się z nami również w godzinach późniejszych, co ułatwi każdemu z Państwa załatwienie sprawy
 1. osobiście w godzinach pracy rejestracji danej poradni
 2. przesyłając oryginał skierowania pocztą tradycyjną na adres pocztowy:
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
  ul. Profesora Jana Rudnika 3b
  34-700 Rabka-Zdrój z dopiskiem „skierowanie poradnie„.
 3. poprzez e-rejestrację, korzystając z PORTALU PACJENTA.

Jeśli skierowanie na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne zostało wystawione w formie papierowej należy dostarczyć je osobiście lub wysłać na adres Instytutu podany w punkcie trzecim.


Regulamin i cennik parkowania pojazdów na terenie Instytutu jest dostępny ==> tutaj


Rejestracja do Poradni:

Alergologicznej
LOKALIZACJA: Pawilon VI, poziom 0
KONTAKT: tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 254, 396
GODZINY PRACY:  poniedziałek – piątek w godz. 7:00- 14:35

Rejestracja pacjenta do Poradnia Alergologiczna


Pneumonologicznej
LOKALIZACJA: Pawilon VI, poziom 0
KONTAKT: tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 254, 396

GODZINY PRACY/REJESTRACJI:  poniedziałek – piątek w godz. 7:00- 14:35

Rejestracja pacjenta do Poradnia Pneumonologiczna

 Chirurgii Klatki Piersiowej
LOKALIZACJA: Pawilon VI, poziom 0
KONTAKT: tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 259

GODZINY PRACY/REJESTRACJI:  poniedziałek – piątek w godz. 7:00- 14:35

Rejestracja pacjenta do poradni Chirurgii Klatki Piersiowej


Rehabilitacyjnej

Lokalizacja: Paw. VI, poziom 0

Lekarz przyjmujący: lek. med. spec. reh. Józef Żądło
GODZINY PRACY: CZWARTEK 13.00 – 20.30
REJESTRACJA : tylko w godzinach pracy poradni

 • osobista w godzinach pracy poradni,
 • telefoniczna: (18) 26 760 60 do 68 | wew. 396.
 • poprzez e-rejestrację, korzystając z PORTALU PACJENTA.

W Poradni Rehabilitacyjnej wykonywane są nieodpłatne konsultacje rehabilitacyjne na podstawie skierowań z POZ oraz odpłatnie bez konieczności posiadania skierowań (po telefonicznym uzgodnieniu terminu), także w przypadku komputerowej oceny wad postawy wykonywanej codziennie w pracowni oceny wad postawy. (zakładka cenniki)