Lokalizacja: Paw. VI, poziom 0

Lekarz przyjmujący: lek. med. spec. reh. Józef Żądło
GODZINY PRACY: CZWARTEK 13.00 – 20.30
REJESTRACJA : tylko w godzinach pracy poradni

  • osobista w godzinach pracy poradni,
  • telefoniczna: (18) 26 760 60 do 68 | wew. 396.
  • poprzez e-rejestrację, korzystając z PORTALU PACJENTA.

W Poradni Rehabilitacyjnej wykonywane są nieodpłatne konsultacje rehabilitacyjne na podstawie skierowań z POZ oraz odpłatnie bez konieczności posiadania skierowań (po telefonicznym uzgodnieniu terminu), także w przypadku komputerowej oceny wad postawy wykonywanej codziennie w pracowni oceny wad postawy. (zakładka cenniki)