LOKALIZACJA: Pawilon VI, pierwsze piętro
Rejestracja na badania TK: (18) 26 760 60 do 68 + wew. 254
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.35.

Wykonujemy badania Tomografii Komputerowej w ramach umowy z NFZ (wymagane skierowanie).

Informator o Terminach Leczenia

O pracowniDla PacjentaPrzygotowanie do badaniaZgody i formularze
Pracownia Tomografii Komputerowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdrój posiada najnowszej generacji 64-warstwowy aparat firmy Siemens, w którym zastosowano innowacyjne mechanizmy zmniejszające do minimum dawkę promieniowania w czasie ekspozycji, co jest szczególnie ważne w przypadku badań dzieci. Wnętrze Pracowni TK zostało zaprojektowane w przyjazną i kolorową dzieciom przestrzeń, minimalizującą stres związany z badaniem.
Dzięki pozyskanemu kontraktowi z MOW NFZ na świadczenie usług medycznych od stycznia 2023 roku, istnieje możliwość świadczenia kompleksowych usług w zakresie diagnostyki obrazowej zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pacjenci posiadający właściwe skierowanie, mogą rejestrować się na badania.
WAŻNE !!!
Na badanie Tomografii Komputerowej wymagane jest skierowanie.
Wykaz badań dostępnych w ramach kontraktu z NFZ:
 • TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
 • TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
 • TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
 • TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
 • TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK kręgosłupa szyjnego bez i z wzmocnieniem kontrastowym
 • TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK kręgosłupa piersiowego bez i z wzmocnieniem kontrastowym
 • TK kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
 • TK kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego bez i z wzmocnieniem kontrastowym

 

Pracownia Tomografii Komputerowej

REJESTRACJA NA BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Rejestracja na badania TK odbywa się  pod numerem telefonu: 18267 60 60 wew. 254 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.35.

!! WAŻNA INFORMACJA !!

Pacjenci kierowani z POZ mogą być kierowani wyłącznie na TK klatki piersiowej, jeśli w wykonanym zdjęciu RTG klatki piersiowej są obecne zmiany wymagające dalszej diagnostyki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej: od 1 października 2022 r. lekarz POZ może wystawić skierowanie na badanie TK płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki.

WYNIKI BADANIA:

Po wykonaniu badania Pacjent otrzymuje płytkę  DVD z badaniem TK.

Czas opisu badania wynosi ok. 2 tygodnie.

Wynik badania należy odebrać osobiście lub z pisemnym upoważnieniem do odbioru wyniku.

Odbiór wyniku odbywa się w Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (Budynek Główny, I. piętro) od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 19.00.


Tomografia komputerowa - informacja dla pacjentów i opiekunów

INFORMACJA O TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
DLA PACJENTÓW I ICH OPIEKUNÓW

Tomografia komputerowa (TK) to dokładna metoda badania radiologicznego, między innymi narządów klatki piersiowej. Wskazaniem do niej jest konieczność uzyskania informacji niemożliwych do osiągnięcia klasycznym zdjęciem rentgenowskim klatki piersiowej. Te wskazania lekarz prowadzący uzgadnia z lekarzem radiologiem.

Na badanie pacjent zgłasza się do Pracowni Tomografii Komputerowej pod opieką pielęgniarki. Po zwolnieniu miejsca osoba badana jest zapraszana do Pracowni. Dzieci są zapraszane z rodzicem.

Badanie jest wykonywane przez technika elektroradiologii pod nadzorem lekarza radiologa i trwa zwykle (łącznie z czynnościami przygotowawczymi) od kilku do kilkunastu minut. W czasie badania pacjent leży nieruchomo na plecach, na specjalnym stole, przesuwającym się przez tzw. okole aparatu. Badany może być proszony o wstrzymanie oddechu na kilka-kilkanaście sekund. Jeżeli zatrzymanie oddechu jest niemożliwe wówczas prosi się pacjenta o możliwie najspokojniejsze

oddychanie podczas wykonywania badania. Pacjent i ewentualnie opiekun, przebywający wraz z dzieckiem w pokoju badań, mają stałą możliwość kontaktu z technikiem i lekarzem przez prosty system komunikacji głosowej zainstalowany w aparacie, tzw. intercom.

W przypadku małych dzieci, które nie będą w stanie nieruchomo leżeć w czasie badania, konieczne jest wykonanie badania w głębokiej sedacji / znieczuleniu ogólnym. W tym przypadku rodzic może być przy dziecku tylko we wstępnej fazie znieczulania, a na czas wykonywania badania
zostanie poproszony o opuszczenie Pracowni. Jeżeli obecność rodzica zapewni dobrą współpracę dziecka przy badaniu wówczas, po założeniu fartucha ochronnego, rodzic może pozostać z dzieckiem – ze względu na narażenie na niewielką ilość promieniowania rentgenowskiego jest to niemożliwe w przypadku kobiet w ciąży. RODZIC DECYDUJĄCY SIĘ NA OBECNOŚĆ PRZY DZIECKU W CZASIE WYKONYWANIA BADANIA AKCEPTUJE RYZYKO ZWIĄZANE Z NARAŻENIEM NA PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE.

Część tomografii komputerowych wymaga dożylnego podania środka kontrastowego. Wiąże się to z koniecznością założenia wkłucia obwodowego – wenflonu – zakładanego przez pielęgniarki przed badaniem. Przez wenflon będzie podawany kontrast co wiąże się z niewielkim ryzykiem wystąpienia reakcji niepożądanych. Większość opisywanych powikłań jest lekka, niegroźna dla zdrowia i życia. U jednego na 100-200 pacjentów stwierdza się umiarkowane reakcje niepożądane, nie zagrażające życiu, ale wymagające leczenia. Reakcje ciężkie stanowiące zagrożenie dla życia występują niezwykle rzadko.

W przypadku badania z dożylnym podaniem środka kontrastowego oraz badań wykonywanych w znieczuleniu ogólnym pacjent powinien być na czczo (nie przyjmować pokarmów stałych i/lub mleka co najmniej 6 godzin przed badaniem). W celu odpowiedniego nawodnienia organizmu należy wypić zaleconą przez pielęgniarki objętość wody, ale najpóźniej 2 godziny przed planowanym badaniem.

W czasie wykonywania tomografii osoba badana powinna natychmiast zgłosić wszelkie nietypowe odczucia. Najczęściej podczas podawania kontrastu pacjenci zgłaszają metaliczny smak w ustach, uczucie rozchodzącego się po całym ciele ciepła, rzadko nudności oraz wrażenie parcia na mocz. Te objawy ustępują bardzo szybko po zakończeniu badania, zwykle przed opuszczeniem Pracowni. W razie wystąpienia innych objawów badanie może być w każdej chwili przerwane, w celu oceny tych objawów i wdrożenia właściwego postępowania medycznego. Badanie może być również przerwane z przyczyn technicznych np. awarii aparatu.

Po badaniu pacjent wraca pod opieką pielęgniarki na macierzysty oddział.

Działania niepożądane po podaniu kontrastu:

 1. Ostre działania niepożądane występują do 1 godziny po wstrzyknięciu środka cieniującego i dzielą się na:
  • łagodne: nudności, łagodne wymioty, pokrzywka, świąd skóry;
  •  umiarkowane: nasilone wymioty, wyraźna pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrzęk twarzy/krtani;
  • poważne: wstrząs hipotensyjny, zatrzymanie oddechu/akcji serca, drgawki.
 2. Opóźnione reakcje niepożądane występują od 1 godziny do 1 tygodnia od podania środka cieniującego i należą do nich: wysypka, rumień, świąd skóry, nudności, wymioty, bóle głowy.
 3. Wynaczynienie środka kontrastowego: obrzęk, zaczerwienienie, bolesność – szczyt nasilenia objawów po 24- 48 h.

Szanowni Państwo wszystkie zaobserwowane u Państwa i/lub dziecka objawy po wykonaniu tomografii komputerowej prosimy zgłaszać pielęgniarce lub lekarzowi.


PRZYGOTOWANIE DO WSZYSTKICH BADAŃ:

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 lat przychodzą na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym;

Należy przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem oraz – w przypadku pacjentów do 16 roku życia – obowiązkowa jest książeczka zdrowia dziecka;

Na badanie prosimy zabrać ze sobą dokumentację z poprzednich badań USG, RTG, TK, jeżeli taka jest, celem porównania.

BADANIA TK z kontrastem

 • przed badaniem TK z kontrastem należy wykonać badanie kreatyniny – badanie wykonane nie wcześniej, niż tydzień przed wyznaczonym terminem badania TK, wynik dostarczyć w dniu badania;
 • pacjent musi być na czczo 6 h;
 • pacjent może pić wodę niegazowaną do 2 h godzin przed badaniem;
 • prosimy, aby pacjent jeśli to możliwe ubrał się w wygodny strój pozbawiony metalowych elementów oraz zdjął biżuterię;
 • prosimy, aby pacjent zabrał ze sobą butelkę (1,5 l) z wodą niegazowaną.
 • prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania tomograficznego.
 • należy poinformować lekarza oraz personel wykonujący badanie o wszelkich alergiach i ewentualnych powikłaniach po wcześniejszych badaniach radiologicznych. Wszystkie wątpliwości prosimy zgłosić lekarzowi lub personelowi medycznemu, bezpośrednio przed badaniem.
 • planowana godzina rozpoczęcia badania może ulec zmianie, np. ze względu na przedłużenie się czasu poprzedniego badania;
 • po badaniu z podaniem kontrastu należy zostać 30 min na terenie Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Instytutu.

BADANIA TK bez kontrastu:

nie wymaga specjalnego przygotowania.

W przygotowaniu...