Publikacje 2023
Autor/AutorzyTytułDane bibliograficzne
F.C. Ringshausen, A.J. Shapiro, K.G. Nielsen,
H. Mazurek, M. Pifferi,
K.H .Donn, M.M. van der Eerden, M.l.R. Loebinger, M.A. Zariwala, M.W. Leigh, M.R. Knowles, T.W. Ferkol, on behalf of the CLEAN-PCD investigators and study team*
Safety and efficacy of the epithelial sodium channel blocker idrevloride in people with primary ciliary dyskinesia (CLEAN-PCD): a multinational, phase 2, randomised, doubleblind, placebo-controlled crossover trialThe Lancet Respiratory Medicine
https://doi.org/10.1016/
S2213-2600(23)00226-6
K. Lewandowska, W. Mędrzycka-Dąbrowska, L. Tomaszek, M. WujtewiczDetermining Factors of Alarm Fatigue among Nurses in Intensive Care Units - A Polish Pilot Study.Journal of Clinical Medicine 2023, 12(9), 3120
https://doi.org/10.3390/jcm12093120
S. Lange, W. Mȩdrzycka-Dąbrowska, L. Tomaszek, M. Wujtewicz, S. KrupaNurses' knowledge, barriers and practice in the care of patients with delirium in the intensive care unit in Poland -A cross-sectional study.Frontiers Public Health 2023, 3;11:1119526
doi: 10.3389/fpubh.2023.1119526. eCollection 2023
J. Ciółkowski, P. Hydzik, M. Rachel, Z. Mazurek-Durlak R. Skalska-Izdebska, H. MazurekChildhood asthma treatment based on indirect hyperresponsiveness test: Randomized controlled trial.Pediatric Pulmonology 2023, 1-9
https://doi.org/10.1002/ppul.26556
Z. Doniec, M. Krauze-Baranowska, M. Czerwionka-Szaflarska, E. Kuchar, I. Fecka, A. Sybilski, J. Woroń, A. Mastalerz-MigasHerbal medicinal products in RESPIRATORY diseases – STANce of the Polish PHYTOtherapy Association – STANPHYTO RESPIRATORY I.Fam Med Prim Care Rev 2023, 25 (3):331-338.
https://doi.org/10.5114/fmpcr.2023.131270.
Z. Doniec, M. Krauze-Baranowska, M. Czerwionka-Szaflarska, E. Kuchar, I. Fecka, A. Sybilski, J. Woroń, A. Mastalerz-MigasHerbal medicinal products in RESPIRATORY diseases – STANce of the Polish PHYTOtherapy Association – STANPHYTO RESPIRATORY II.Fam Med Prim Care Rev 2023, 25 (3):339-348.
https://doi.org/10.5114/fmpcr.2023.131271.
A. Emeryk, K. Janeczek, Z. Doniec, H. MazurekZastosowanie stetoskopu elektronicznego StethoMe w astmie u dzieci. Rekomendacje Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Pulmonologii Dziecięcej.Terapia, 2023,4:12-15.
H. MazurekCzy u dzieci w wieku szkolnym można rozpoznać astmę bez wykonania spirometrii ?Medycyna praktyczna-Pediatria 2023, 2, 146:15-26.
K. WarzeszakPoprawa parametrów czynnościowych płuc. Co dalej z fizjoterapią?Mukowiscydoza 2023, 66: 9-11
H. MazurekBudezonid do nebulizacji – jak wykorzystać jego potencjał?Świat Medycyny i Farmacji 2023, 34-40
Z. DoniecPranobeks inozyny – znany lek o nowych wskazaniach w nawracających infekcjach układu oddechowego.Lekarz POZ 2023 ,3: 169-175.
H. MazurekLeki miejscowe poprawiające drożność nosa dla dzieci: czy wszystkie są takie same?Terapia 2023, 11: 32-38.
H. Mazurek, Z. Mazurek-DurlakChoroba legionistów czy choroba brudnych instalacji ? Pediatria Medycyna Praktyczna 2023, 5 (149):125-129
H. MazurekMukowiscydoza.w:] Interna Szczeklika 2023, Medycyna Praktyczna 2023, 759-767
H. MazurekMukowiscydoza.[w:] Interna Szczeklika, Mały podręcznik 2023/2024, Medycyna Praktyczna 2023, 533-539
H. Mazurek, A. RadzikowskiRekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach dróg oddechowych 2016 – czy potrzebne są korekty ? Część II. Ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych u dzieci.Terapia 2023,1: 32-38.
H. Mazurek, E. Kuchar, K. Kisiel, J. Wiśniewski, M. ManderaZagadnienia różne.Pediatria Medycyna Praktyczna 2023, 4 (148): 99-105.
Publikacje 2022
Autor/AutorzyTytułDane bibliograficzne
T. Hildebrandt, E. Świętochowska, A. Trzcionka, A. Zawilska, H. Mazurek, D. Mączkowiak, M. Rahnama, M. TanasiewiczOral Hygiene and Periodontal Treatment Needs in Adult Patients with Cystic Fibrosis (CF).Healthcare
2022, 10, 766.
https://doi.org/10.3390/healthcare10050766
A. Kupaj, R. Kurzawa,Furonian mometazonu-interesująca opcja terapeutyczna w leczeniu astmy.Alergologia i Pulmonologia
2022,4, 22-29
P. Kurzeja , K. Ogrodzka-Ciechanowicz, J. Prusak, T.Szurmik  Assessment of changes in the sagittal plane of the spine in girls with adolescent idiopathic scoliosis using the moire methodJ Back Musculoskelet Rehabil
2022,1, 1-10
DOI: 10.3233/BMR-210206
P. Kurzeja, B. Gąsienica-Walczak,K. Ogrodzka-Ciechanowicz, J. Prusak
Analysis of the Ability to Tolerate Body Balance Disturbance in Relation to Selected Changes in the Sagittal Plane of the Spine in Early School-Age ChildrenJ. Clin. Med.
2022, 11, 1653
https://doi.org/10.3390/jcm11061653
J. Pietrzak, W. Mędrzycka-Dąbrowska, L.Tomaszek, M. Emilia Grzybowska


A Cross-Sectional Survey of Labor Pain Control and Women’s SatisfactionInt. J. Environ. Res. Public Health
2022, 19, 1741
https://doi.org/10.3390/ijerph19031741
P. Kurleto, L. Tomaszek, I. Milaniak, W. Mędrzycka-DąbrowskaFactors Associated with theWillingness to Become a Living Kidney Donor: A National Cross-Sectional StudyInternational Journal of
Environmental Research
and Public Health
2022, 19, 1313
https://doi.org/10.3390/ijerph19031313
F.Halbeisen, E. Pedersen, M.Goutaki, B.Spycher, I. Amirav, M. Boon, M. Cohen-Cymberknoh, S. Crowley, N. Emiralioglu, E.Haarman, B.Karadag, C. Koerner-Rettberg, P.Latzin, M. Loebinger, J. Lucas, H. Mazurek, L. Morgan, J.Marthin, P. Pohunek, F. Santamaria, N.Schwerk, G.. Thouvenin, P. Yiallouros, K. G Nielsen, C. E KuehniLung function from school age to adulthood in primary ciliary dyskinesiaEuropean Respiratory Journal

DOI: 10.1183/13993003.01918-2021
I. Pałyga-Bysiecka, A. Maria Polewczyk, M. Polewczyk , E. Kołodziej,
H. Mazurek, A. Pogorzelski
Plastic Bronchitis - A Serious Rare Complication Affecting
Children Only after Fontan Procedure?
Journal of
Clinical Medicine
2022, 11, 44
https://doi.org/10.3390/jcm11010044
J. Pawlik, L. Tomaszek , H. Mazurek, W. Mędrzycka-DąbrowskaRisk Factors and Protective Factors against
Ventilator-Associated Pneumonia—A Single-Center Mixed
Prospective and Retrospective Cohort Study
Journal of
Personalized
Medicine
2022, 12, 597
https://doi.org/10.3390/
jpm12040597
M. Czubaj-Kowal, G. Nowicki, R. Kurzawa, M. Polak, B.ŚlusarskaFactors Influencing the Concentration of Exhaled Nitric Oxide
(FeNO) in School Children Aged 8–9-Years-Old in Krakow, with
High FeNO Values 20 ppb
Medicina
2022, 58, 146
doi.org/10.3390/medicina58020146
P. Maruszczak, K. Woźniak, M. Woźniak,
Z. Doniec

 
Zastosowanie preparatów bzu czarnego w leczeniu infekcji układu oddechowegoMedycyna Faktów
2022, 1(54): 46-49
DOI: 10.24292/01.MF.0122.6
H. MazurekKaszel.Pediatria w praktyce lekarza POZ. Standardy medyczne.

K. Walicka-Serzysko, T. Orlik, D. Sands, N. Jeneralska, A. Popiel, W. Skorupa, A.Pogorzelski, S. CoftaTerapia nebulizacyjna u chorych na mukowiscydozę — konsensus Polskiego Towarzystwa MukowiscydozyPneumonologia Polska
2021, 2 (3-4), 126-136
https://journals.viamedica.pl/pneumonologia_polska/article/view/88287
K. Woźniak, M. WoźniakGruźlica płuc, węzłów chłonnych wewnątrzprzeklatkowych i opłucnej u 3-letniego dziecka.Przegląd Pediatryczny
2021, 50, 1, 56-60
M. Baut, R. KurzawaZapalenie krtani czy aspiracja ciała obcego a może coś więcej ?PZWL, Analiza przypadków klinicznych w Alergologii. Cz. III, pod red. J. Kruszewski, A. Chciałkowski.
15-22
Ł. Błażowski, R. KurzawaNieoczekiwana reakcja krzyżowa jako przyczyna zagrażającej życiu anafilaksji na pokarm u pacjenta uczulonego na alergrny powietrznopochodne. Rola diagnostyki molekularnej.PZWL, Analiza przypadków klinicznych w Alergologii. Cz. III, pod red. J. Kruszewski, A. Chciałkowski.
93-101
D. Sands, A. Pogorzelski, A. Skoczylas-Ligocka,
Ł. Woźniacki
Epidemiologia i opieka nad chorymi w Polsce według standardów
europejskich.
Mukowiscydoza. Choroba wieloukładowa. Pod redakcją D. Sands. Wydanie II uzupełnione,
Termedia Wydawnictwa Medyczne,ISBN: 978-83-7988-387-5

D. Fenikowski, L. Tomaszek, H. Mazurek, D. Gawron, P. MaciejewskiThe Effects of Gabapentin on Post-Operative Pain and Anxiety, Morphine Consumption and Patient Satisfaction in Paediatric Patients Following the Ravitch Procedure - A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 4 Trial.Journal of Clinical Medicine, 2022, 11, 4695.
https://doi.org/10.3390/jcm11164695
K. Bąk-Drabik, M. Malik, K. Gwoździewicz, A. Jarzumbek, H. Krakowczyk, M. Głowinkowska, P. AdamczykPulmonary Function in Paediatric Patients with Inflammatory Bowel Disease.Journal of Clinical Medicine 2022, 11, 6095.
https://doi.org/10.3390/jcm11206095
D. Fenikowski, L. TomaszekIntravenous Morphine Infusion versus Thoracic Epidural Infusion of Ropivacaine with Fentanyl after the Ravitch Procedure - A Single-Center Cohort Study.International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19 (18), 11291.
https://doi.org/10.3390/ijerph191811291
I. Knyziak-Mędrzycka, M. Szychta, E. Majsiak, A. M. Fal, Z. Doniec, B. CukrowskaThe Precision Allergy Molecular Diagnosis (PAMD@) in Monitoring the Atopic March in a Child with a Primary Food Allergy: Case Report.Journal of Asthma and Allergy 2022: 15, 1263 - 1267.
https://doi.org/10.2147/JAA.S372928
Z. Doniec, M. Olszanecka-Glinianowicz, P. Hantulik, A. Almgren-Rachtan, J. ChudekThe Efficacy, Tolerance and Acceptance of a New Fixed-Dose Salmeterol and Fluticasone Propionate Dry-PowderInhaler - Salflumix Easyhaler® in COPD Patients in the Daily Clinical Practice.Applied Sciences 2022, 12: 12142.
https://doi.org/10.3390/app122312142
Z. Doniec, M. Olszanecka-Glinianowicz, P. Hantulik, A. Almgren-Rachtan, J. Chudek The assessment of effectiveness, tolerance, and patient satisfaction with the use of a new fixed-dose combination product, containing salmeterol and fluticasone propionate, Salflumix Easyhaler® in the treatment of asthma in the daily clinical practice.Journal of Asthma 2022, 754-760.
https://doi.org/10.1080/02770903.2022.2093220
W. Malchrzak, M. Babicki, D. Pokorna-Kałwak, Z. Doniec, A. Mastalerz-MigasCOVID-19 Vaccination and Ukrainian Refugees in Poland during Russian - Ukrainian War - Narrative Review.Vaccines 2022, 10, 955.
https://doi.org/10.3390/vaccines10060955
A. Radzikowski
H. Mazurek
Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach dróg oddechowych 2016 – czy potrzebne są korekty?. Część I. Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych.Terapia 2022, 11: 18, 21 - 22, 25-27.
H. MazurekAstma.[w:] Pediatria w praktyce lekarza POZ. Standardy Medyczne. 2022, 573 – 584.
ISBN: 978-83-89809-47-6
H. MazurekMukowiscydoza[w:] Interna Szczeklika 2022, 752
H. MazurekMukowiscydoza[w:] Interna Szczeklika Mały Podręcznik 2022/2023. s. 527.
K. Walicka-Serzysko, T. Orlik, D. Sands, N. Jeneralska, A. Popiel, W. Skorupa, A. Pogorzelski, S. CoftaTerapia nebulizacyjna u chorych na mukowiscydozę — konsensus Polskiego Towarzystwa MukowiscydozyPneumonologia Polska, 2021, 2 (3-4): 126-136.
https://journals.viamedica.pl/pneumonologia_polska/article/view/88287
Ł. Błażowski, R. KurzawaABC diagnostyki molekularnej w alergologii. Cześć I -IV. 2022: 1 - 350.
Publikacje 2021
Lp.Autor/AutorzyTytułDane bibliograficzne
1K. Molińska, M. Latek, B. Rychlik, J. Lach, D. Strapagiel, J. Majak, Ł. Błażowski, J. Jerzyńska, P. Kuna, P. MajakHouse dust mite sensitization and frequent antibiotic courses may suppress remission of rhinosinusitis and asthma symptoms in young children.Allergy, 2021, 76:1585-1588
https://doi.org/10.1111/all.15085
2Ł. Błażowski, P. Majak, R. Kurzawa, P. Kuna, J. JerzyńskaA severity grading system of food-induced acute allergic reactions to avoid the delay of epinephrine administration.Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2021, 2021; 4, 23: 1081-1206
DOI:10.1016/j.jaci.2021.01.003
3M. Babicki, D. Pokorna-Kałwak, Z. Doniec, A. Mastalerz-MigasAttitudes of Parents with Regard to Vaccination of Children against COVID-19 in Poland. A Nationwide Online Survey.Vaccines, 2021, 9, 10: 1192.
https://doi.org/10.3390/vaccines9101192
4G. Majka, H. Mazurek, M. Strus, M. Ciszek-Lenda, R. Szatanek, A. Pac, E. Golińska, J. MarcinkiewiczChronic bacterial pulmonary infections in advanced cystic fibrosis differently affect the level of sputum neutrophil elastase, IL-8 and IL-6.Clinical & Experimental Immunology 2021,
DOI: 10.1111/cei.13624
5W. Mędrzycka-Dąbrowska , D. Ślęzak, M. Robakowska, P. Żuratyński, K. Krzyżanowski, A. Małecka-Dubiela , S. Dąbrowski
K. Zorena, K. Lewandowska, D. Ozga, K. Chmielarz, P. Buca, L. Tomaszek
Evaluation of Capillary Blood Gases in Medical Personnel Caring for Patients Isolated Due to SARS-CoV-2 in Intensive Care Units before and after Using Enhanced Filtration Masks: A Prospective Cohort Study.International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021; 18, 18: 9425
https://doi.org/10.3390/ijerph18189425
6L. Tomaszek, J. Pawlik, H. Mazurek, W. Mędrzycka-DąbrowskaAutomatic Continuous Control of Cuff Pressure and SubglotticSecretion Suction Used Together to Prevent Pneumonia inVentilated Patients—A Retrospective and ProspectiveCohort Study.Journal of Clinical Medicine 2021, 10, 4952.
https://doi.org/10.3390/jcm10214952
7M. Czubaj-Kowal, R. Kurzawa, H. Mazurek, M. Sokołowski, T. Friediger, M. Polak, G. Józef NowickiRelationship between Air Pollution and the Concentration of Nitric Oxide in the Exhaled Air (FeNO) in 8–9-Year-Old School Children in Krakow.International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 13:
https://doi.org/10.3390/ijerph18136690
8K. A. Dylag, B. Bando, Z. Baran,
P. Dumnicka, K. Kowalska, P. Kulaga, K. Przybyszewska, J. Radliński, S. Roozen, L. Curfs
Sleep problems among children with Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)- an explorative study.Italian Journal of Pediatrics 2021, 47:
https://doi.org/10.1186/s13052-021-01056-x
9L. Tomaszek, D. OzgaPredictors of maximal postoperative pain at rest in adult patients undergoing elective surgery – A multicenter observational study.Nursing and Health Sciences 2021; 1-9.
https://doi.org/10.1111/nhs.12853
10A. Komorowska-Piotrowska, J. Jaworska, A. Pomiećko, J. Wiśniewski, M. Woźniak, B. Littwin, M. Kryger, P. Kwaśniewicz, J. Szczyrski, K. Kulińska-Szukalska, N. Buda, Z. Doniec, W. KosiakResponse to Comment on Jaworska, J. et al. Consensus on the Application of Lung Ultrasound in Pneumonia and Bronchiolitis in Children.Diagnostics 2020, 10: 935
DOI: 10.3390/diagnostics11010066
7J. Buchwald, D. Ligarski, T. PolewczykLong-term results after the modified Ravitch procedure performed in children and adolescents – a one-time procedure without the need to use additional support of the sternum. A retrospective study.Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2020, 2020; 17, 4: 173-177
https://doi.org/10.5114/kitp.2020.102336
8Z. Doniec, T. Jackowska, A. Sybilski, J. Woroń, A. Mastalerz-MigasFEVER in children – recommendations for primary care doctors – FEVER COMPASSFamily Medicine & Primary Care Review 2021; 23, 1: 99-115
DOI: https://doi.org/10.5114/fmpcr.2021.10264
9Z. Doniec, M. Woźniak, K. Woźniak, A. J. Sybilski, A. Mastalerz-MigasAstma wczesnodziecięca – jak ją rozpoznać i leczyć.Alergoprofil 2021; 17, 2: 15-22
10Ł. Błażowski, R. Kurzawa, P. MajakAnafilaksja związana z pokarmem u dzieci – aktualny stan wiedzy.Pediatria i Medycyna Rodzinna 2021; 17, 1: 8-16
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0001
11Z. DoniecAmbrosol - lek o wielokierunkowym działaniu z możliwościami stosowania w astmie oskrzelowej.Lekarz POZ 2021; 1, 2: 31-38.
12A. Kupaj, P. Pawłowska, R. Fornal, R. KurzawaZastosowanie budezonidu w leczeniu zespołu krupu.Świat Medycyny i Farmacji 2021, 2: 20-26
13A. Regiec, H. MazurekFuroinian mometazonu w leczeniu alergicznego nieżytu nosa.Świat Medycyny i Farmacji 2021; 5:
14A. Emeryka, M. Pirożyńskiego, H. MazurekPolski przewodnik inhalacyjny. Wydanie II. Pod redakcją A. Emeryka, M. Pirożyńskiego, H. Mazurka
Via Medica, Gdańsk 2021
ISBN 978-83-66645-46-2
15M. Czerwionka-Szaflarska, T. Jackowska, A. Horvath, E. Jarocka-Cyrta, E. Kuchar, A. Krauze, R. KurzawaAlergia na pokarmy u dzieci w czasie pandemii SARS-CoV-2 – stanowisko ekspertów dotyczące świadczenia usług medycznych.Standardy Medyczne Pediatria 2021; 18: 7-9.
DOI: 10.17444/SMP2021.18.06
16R. KurzawaEtiopatogeneza atopowego zapalenia skóry.Przegląd Dermatologiczny 2020; 6: 592
Publikacje 2020

Prace opublikowane 2020

Prace opublikowane przez pracowników Oddziału Terenowego w 2020 roku.
Lp.Autor/AutorzyTytułDane bibliograficzne
1Chmiel JF., Flume P., Downey DG., Dozor AJ., Colombo C., Mazurek H., Sapiejka E., Rachel M., Constantine S., Conley B., Dgetluck N., Dinh Q., White B., Elborn S.Safety and efficacy of lenabasum in a phase 2 randomized, placebo-controlled trial in adults with cystic fibrosis.Journal of Cystic Fibrosis, 2021, 21, 1: 78-85.
doi: 10.1016/j.jcf.2020.09.008
2Eber E., Trawinska-Bartnicka M., Sands D., Bellon G., Mellies U., Bolbás K., Quattrucci S., Mazurek H., Widmann R., Schoergenhofer C., Jilma B., Ratjen F.Aerosolized lancovutide in adolescents ( ≥12 years) and Aerosolized lancovutide in adolescents ( ≥12 years) and adults with cystic fibrosis –a randomized trial. with cystic fibrosis –a randomized trial.Journal of Cystic Fibrosis, 2021, 20: 61-67.
PMID: 32888826
DOI: 10.1016 / j.jcf.2020.08.014
3Więcek S., Woś H., Pogorzelski A., Kordys-Darmolińska B., Mazurek H., Grzybowska-Chlebowyczyk U.Assessment of Selected Parameters of Liver Fibrosis and Inflammation in Patients with Diagnosed Cystic Fibrosis.Mediators of Inflammation, 2020, 20: 1-8.
PMID: 32308556
DOI: https://doi.org/10.1155/2020/5696185
4Nowak JK, Szczepanik M., Trypuć M., Pogorzelski A., Bobkowski W., Grytczuk M., Minarowska A., Wójciak R., Walkowiak J.Circulating brain-derived neurotrophic factor, leptin, neuropeptide Y, and their clinical correlates in cystic fibrosis: a cross-sectional study.Archives of Medical Science, 2020, 5: 1049-1056.
DOI: https://doi.org/10.5114/aoms.2018.75322
5Jaworek AK., Jaworek M., Makara-Studzińska M., Szafraniec K., Doniec Z., Szepietowski J., Wojas-Pelc A., Pokorski M.Depression and Serum Content of Serotonin in Adult Patients with Atopic Dermatitis.Advances in Experimental Medicine and Biology, 2020,
doi: 10.1007/5584_2019_470
6Jaworek AK., Szafraniec K., Doniec Z., Jaworek M., Wojas-Pelc A., Pokorski M.Pruritus Characteristics in Severe Atopic Dermatitis in Adult Patients.Advances in Experimental Medicine and Biology, 2020,
doi: 10.1007/5584_2020_548
7Sławin A., Brydak L.B., Doniec Z., Bujnowska-Fedak M., Mastalerz-Migas A.Serum Vitamin D and Immunogenicity of Influenza Vaccination in the Elderly.Advances in Experimental Medicine and Biology, 2020,
doi: 10.1007/5584_2020_580
8Hildebrandt T., Zawilska A., Trzcionka A., Tanasiewicz M., Mazurek H., Świętochowska E.Estimation of Proinflammatory Factors in the Saliva of Adult Patients with Cystic Fibrosis and Dental Caries.Medicina, 2020,
doi: 10.3390/medicina56110612
9Jaworska J., Komorowska-Piotrowska A., Pomiećko A., Wiśniewski J., Woźniak M., Littwin B., Kryger M., Kwaśniewicz P., Szczyrski J., Kulińska-Szukalska K., Buda N., Doniec Z., Kosiak W.Consensus on the Application of Lung Ultrasound in Pneumonia and Bronchiolitis in Children.Diagnostics, 2020, 10, 935;
doi:10.3390/diagnostics10110935
10Marcinkiewicz J., Mazurek H., Majka G., Chain B.Are patients with lung cystic fibrosis at increased risk of severe and fatal COVID-19? Interleukin 6 as a predictor of COVID-19 outcomes.Polish Archives of Internal Medicine, 2020 10 (29), 919-921
11Majsiak E., Choina M., Miśkiewicz K., Doniec Z., Kurzawa R.Oleosins: A Short Allergy Review.Advances in Experimental Medicine and Biology - Clinical and Experimental Biomedicine, 2020;
doi: 10.1007/5584_2020_579
12Błażowski Ł., Jerzynska J., Kurzawa R., Kuna P., Majak P. Cluster analysis of 505 real-life food-induced anaphylaxis in children reveals two stable clinical phenotypes.Allergy, https://doi.org/10.1111/all.14705
13Nowicki R., Grubska-Suchanek E., Porębski G., Kowalski M., Jahnz-Różyk K., Matuszewski M., Rudnicka L., Kulus M., Barańska-Rybak B., Czajkowski R., Doniec Z., Kowalewski C., Kręcisz B., Lange M., Narbutt J., Olszewska M., Sokołowska-Wojdyło M., Szczerkowska-Dobosz A., Śpiewak R., Trzeciak M., Wilkowska A.Angioedema. Interdisciplinary diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society (PTD) and Polish Society of Allergology (PTA)Advances in Dermatology and Allergology, 2020; XXXVII (4): 445–451
14Siedlecka J., Rybacki M., Pływaczewski R., Czajkowska-Malinowska M., Radliński J., Kania A., Śliwiński P.Postępowanie lekarskie w obturacyjnym bezdechu sennym u osób kierujących pojazdami − Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Polskiego Towarzystwa Badań nad SnemMedycyna Pracy, 2020; 71 (2)
15Porębska A., Liszka E., Mazurek H.Reduced Exercises Tolerance Does Not Always Mean Bronchial AsthmaPediatric Allergy Immunology and Pulmonology, 2020, 33, 4: 204-206
https://doi.org/10.1089/ped.2020.1220
16Jaworek AK., Jaworek M., Hałubiec P., Kurzawa R.,
Wojas-Pelc A
Terapia emolientowa u dzieci z atopowym zapaleniem skóry badanie pilotażowe.Alergologia Polska -
Polish Journal of Allergology, 2020; 7, 2: 106–115
17Olszanecka-Glinianowicz M., Doniec Z., Schönknecht K., Almgren-Rachtan A.The herbal medicine containing of ivy leaf dry extract in the treatment of productive cough in children.Wiadomości Lekarskie, 2020; 73, 4: 668-673.
18Gregorczyk-Maślanka K., Kurzawa R.Stosowanie leków wziewnych w populacji polskich dzieci chorych na astmę oskrzelową.Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology, 2020; 7, 1: 40-46.
19M. Franczuk J. RadlińskiSpirometria. Wydawnictwo Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,
Warszawa 2020; I, 4: .
ISBN 978-83-957062-1-9
20Kruszewski J., Mazurek H., Czarnecka-Operacz M., Śpiewak R.Testy skórne.[w:] Standardy w alergologii. Pod red. J. Kruszewskiego, M. L. Kowalskiego, M. Kulusa. Wydawnictwo Termedia 2019, 17-41.
ISBN 978-83-7988-300-4
21Małolepszy J., Bartuzi Z., Błażowski Ł., Chmielewska-Szewczyk D., Kowalski M.L., Kuna P., Kurzawa R.Immunoglobuliny E całkowite i alergenowo swoiste oraz diagnostyka komponentowa.[w:] Standardy w alergologii. Pod red. J. Kruszewskiego, M. L. Kowalskiego, M. Kulusa. Wydawnictwo Termedia 2019, 43- 48.
ISBN 978-83-7988-300-4
22Boros P., Gogolewski G., Gotlib T., Kowalski M. L., Samoliński B.,
Kurzawa R., Kulus M., Kruszewski J., Jenerowicz D, Wolańczyk-Mędrala A., Mędrala W.
Inne badania stosowane w praktyce.[w:] Standardy w alergologii. Pod red. J. Kruszewskiego, M. L. Kowalskiego, M. Kulusa. Wydawnictwo Termedia 2019; 113 – 148.
ISBN 978-83-7988-300-4
23Samoliński B., Rapiejko P., Lipiec A., Kurzawa R.Metody ograniczania narażenia na alergen.[w:] Standardy w alergologii. Pod red. J. Kruszewskiego, M. L. Kowalskiego, M. Kulusa. Wydawnictwo Termedia 2019; 149 – 154.
ISBN 978-83-7988-300-4
24Dąbrowiecki P., Kowalski M.L., Błażowski Ł., Kurzawa R., Kruszewski J., Sładek K.Zasady prowadzenia edukacji w chorobach alergicznych.[w:] Standardy w alergologii. Pod red. J. Kruszewskiego, M. L. Kowalskiego, M. Kulusa. Wydawnictwo Termedia 2019; 201-206.
ISBN 978-83-7988-300-4
25Mazurek H.Mukowiscydozaw:] Pulmonologia pod red. A. Antczaka
Wielka Interna Wydanie II,
Wydawnictwo Medical Tribune Polska 2020, 159-190.
ISBN 978-83-955446-6-8
26Mazurek H.Mukowiscydoza.[w:] Interna Szczeklika
Medycyna Praktyczna, 2020, 738-745
ISBN 978-83-7430-627-0
27Mazurek H.Mukowiscydoza.[w:] Interna Szczeklika - Mały Podręcznik 2020/21
Medycyna Praktyczna 2020; 509-513
28Mazurek H.Mukowiscydoza.[w:] Interna Szczeklika - Mały Podręcznik 2020/21
Medycyna Praktyczna, 2020: 521
Wydanie w j. rosyjskim
29Mazurek H.Mukowiscydoza.[w:] Interna Szczeklika - Mały Podręcznik 2020/21
Medycyna Praktyczna, 2020: 512.
Wydanie w j. ukraińskim
30Mazurek H.Mukowiscydoza.[w:] Interna Szczeklika - Mały Podręcznik 2020/21
Medycyna Praktyczna, 2020: 510
Wydanie w j. hiszpańskim
31Mazurek H.Mukowiscydoza.[w:] Interna Szczeklika - Mały Podręcznik 2020/21
Medycyna Praktyczna, 2020: 1272
Wydanie w j. angielski
32Nowicki R., Grubska-Suchanek E., Porębski G.,Kowalski M., Jahnz-Różyk K., Matuszewski T., Rudnicka L., Kulus M., Barańska-Rybak W., Czajkowski R., Doniec Z., Kowalewski C., Kręcisz B., Lange M., Narbutt J., Olszewska M., Sokołowska-Wojdyło M., Szczerkowska-Dobosz A., Śpiewak R., Trzeciak M., Wilkowska A.Angioedema. Interdisciplinary diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society (PTD) and Polish Society of Allergology (PTA).Dermatology Review, 2020; 107: 293-307.
33Nowicki R., Grubska-Suchanek E, Porębski G, Kowalski ML, Jahnz-Różyk K, Matuszewski T, Rudnicka L, Kulus M, Barañska-Rybak W, Czajkowski R, Doniec Z, Kowalewski C, Kręcisz B, Lange M, Narbutt J, Olszewska M, Sokołowska-Wojdyło M, Szczerkowska-Dobosz A, Śpiewak R, Trzeciak M, Wilkowska A.Obrzęk naczynioruchowy. Interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA)Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology, 2020; 7, 3: 162–170
34Franczuk M., Przybyłowski T., Czajkowska-Malinowska M., Radliński J., Bochenek G., Wesołowski S., Śliwiński P.Spirometry during the SARS-CoV-2 pandemic. Guidelines and practical advice from the expert panel of Respiratory Physiopathology Assembly of Polish Respiratory Society.Advances in Respiratory Medicine, 2020; 88, 6: 640-650.
35Emeryk A., Pirożyński M., Mazurek H., Janeczek K.,Sosnowski TR., Kuna P.Stanowisko polskich ekspertów dotyczących nebulizacji w okresie pandemii COVID-19.Terapia, 2020; 28, 4 (numer specjalny), 3-8.
36Szajewska H., Horvath A., Błażowski Ł. Cukrowska B., Czerwionka-Szaflarska M., Feleszko W., Jackowska T., Probiotyki, prebiotyki, synbiotyki w zapobieganiu chorobom alergicznym i ich leczeniu – stanowisko Grupy Ekspertów.Standardy Medyczne – Pediatria, 2020, 17: 733-735.
37Baut M., Biela-Mazur J., Czyżewska-Dudek A., Kurzawa R.Postępowanie w chorobach alergicznych u dzieci w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2.Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology, 2020; 7, 3: 1-9.
38Jaworek A., Jaworek M., Zalewski A., Mazgaj M., Kurzawa R., Wojas-Pelc A.Przegląd przydatnych dla lekarzy (także niedermatologów) praktycznych zagadnień związanych ze schorzeniami aparatu paznokciowego.Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2020; 16, 1: 62-69
39Sieniawska P., Kolanko M., Książkiewicz A., Fornal R., Kurzawa R.Zastosowanie budezonidu w zawiesinie do nebulizacji w codziennej praktyce klinicznej.Świat Medycyny i Farmacji, 2020; 224, 1: 68-74
40Szajewska H., Horvath A., Błażowski Ł. Cukrowska B., Feleszko W., Jarocka-Cyrta E., Kurzawa R.Rola modyfikacji mikrobioty w zapobieganiu chorobom alergicznym i ich leczeniu.Standardy Medyczne – Pediatria, 2020, 17: 737 – 751.
41Mazurek H., Bęborowicz A., Doniec Z.Ostre podgłośniowe zapalenie krtani. Etiologia, epidemiologia, patogeneza i obraz kliniczny.Pneumonologia Polska, 2020; 1, 2: 117-126.
42Zapolnik P., Pogorzelski A., Zapolnik B.Pneumonia or tuberculosis? A case report in a teenage girl.Pediatria Polska, 2020; 95, 2: 137-140
43Jazgarska P., Biela-Mazur J., Doniec Z.Pierwotna dyskineza rzęsek. Od objawu do rozpoznania. Opis przypadku 4,5 letniej dziewczynki.Pediatria Medycyna Rodzinna, 2020; 16, 2: 210-216
44Bulanda A., Mazurek H.Kaszel suchy i mokry u dzieci.Forum Pediatrii Praktycznej, 2020; 31, 1: 32-44
45Wójcicka K., Pogorzelski A.Przewlekły kaszel jako główna manifestacja chłoniaka Hodgkina – opis przypadku.Nowa Pediatria, 2019, 23, 3: 107-113.
46Wójcicka K., Liszka E., Pogorzelski A., Ligarski D.Ból w klatce piersiowej u 16 – letniego chłopca.Medycyna praktyczna – Pediatria, 2020, 2: 1-7
47Prusak J., Warzeszak K., Słaby K. Kurzeja P., Pogorzelski A.Assessment of the short-term effectiveness of the use of positive and oscillating positive expiratory pressure in bronchial drainage in patients with cystic fibrosis.Journal of Cystic Fibrosis, 2020; 19S2: 145
Publikacje 2019

Prace opublikowane 2019

Prace opublikowane przez pracowników Oddziału Terenowego w 2019 roku.
L.p.Autor/
Autorzy
Tytuł Dane bibliograficzne
1F. Halbeisen, A. Shoemark , A. Barbato (..), H. MazurekTime trends in diagnostic testing for PCD in Europe European Respiratory Journal, 2019, 54:
2Ł. Błażowski, P. Majak, R. Kurzawa, P. Kuna, J. JerzyńskaFood allergy endotype with hight risk of severe anaphylaxis in children- Monosensitization to cashew 2S albumin Ana o 3.Allergy, 2019; 74: 1945-1955
3Z. Bukowy-Bieryllo, A. Rabiasz, M. Dąbrowski, A. Pogorzelski, A. Wojda, H. Dmenska, K. Grzela, J. Sroczynski, M. Witt, E. ZietkiewiczTruncating mutations in exons 20 and 21 of OFD1 can cause primary ciliary dyskinesia without associated syndromic symptoms.Journal of Medical Genetics, 2019, 11: 769-777.
4E. Zietkiewicz, Z. Bukowy-Bieryllo, A. Rabiasz, P. Daca-Roszak, A. Wojda, K. Voelkel, E. Rutkiewicz, A. Pogorzelski, M. Rasteiro, M. Witt.CFAP300: Mutations in Slavic Patients with Primary Ciliary Dyskinesia and a Role in Ciliary Dynein Arms Trafficking.
Am J Respir Cell Mol Biol, 2019; 61 (4): 440-449.
5J.K. Nowak, M. Szczepanik, I. Wojsyk-Banaszak, E. Mądry, A. Wykrętowicz, P. Krzyżanowska-Jankowska,
S. Drzymała-Czyż, A. Nowicka, A. Pogorzelski, E. Sapiejka, W. Skorupa, A. Miśkiewicz-Chotnicka, A. Lisowska, J. Walkowiak
Cystic fibrosis dyslipidaemia: A cross-sectional study.J Cyst Fibros, 2019; 18: 566–571
6P. Kouis,M. Goutaki, F. Halbejsen (…), H. Mazurek, (…), A. Pogorzelski (...)Prevalence and course of disease after lung resection in primary cilary dyskinesia: a cohort & nested case-control study.Respiratory Research, 2019; 20: 212
7L. Tomaszek, D. Fenikowski, P. Maciejewski, H. Komotajtys, D. GawronPerioperative Gabapentin in Pediatric Thoracic Surgery Patients-Randomized, Placebo-Controlled, Phase 4 Trial.Pain Medicine, 2019;
8AK Jaworek, K. Szafraniec, M. Jaworek, Z. Doniec, A. Zalewski, R. Kurzawa, A. Wojas-Pelc, M. PokorskiCat Allergy as a Source Intensification of Atopic Dermatitis in Adult Patients.Advances in Experimental Medicine and Biology, 2019, 1161:
9M. Kupczyk, Z. Bartuzi, A. Bodzenta-Łukaszczyk, M. Kulus, P. Kuna, I. Kupryś-Lipińska, H. MazurekPolish Society of Allergology statement on the diagnosis and treatment of severe, difficult-to-control bronchial asthma.Advances in Dermatology and Allergology, 2019, XXXVI (2): 147-157
10P. Nastałek,
A. Kurek,
A. Almgren-Rachtan,
A. Mastalerz-Migas,
Z. Doniec
Factors affecting the choice of therapeutic regimens in asthma and chronic obstructive pulmonary disease patients and patient adherence to the therapies prescribed.Advances in Dermatology and Allergology, 2019; XXXVI (2): 202–210
11L. Tomaszek, D. Fenikowski, H. Komotajtys, D. GawronRopivacaine/Fentanyl vs. Bupivacaine/Fentanyl for Pain Control in Children after Thoracic Surgery: A Randomized Study.Pain Management Nursing, 2019, 390-397
12T. Szurmik, P. Kurzeja, J. Prusak, Z. Hudakova, B. Gąsienica-Walczak, K. Bibrowicz, A. W. MitasComparative Analysis of Selected Stabilographic Parameters Among Polish and Slovak Children in Aspect of Factors Indirectly Affecting the Body PostureSpringer Nature Switzerland AG 2019, s. 1-11
13T. Szurmik, P. Kurzeja
J. Prusak, J. Potoniec, Z. Hudakova, B. Gąsienica-Walczak, K. Bibrowicz, A. W. Mitas
Evaluation of Selected Parameters Related to Maintaining the Body Balance in the Aspect of Physical Activity in Young AdultsSpringer Nature Switzerland AG 2019, s. 1-9
14P. Kurzeja, J. Prusak, M. Miśkowiec, T. Szurmik, M. MrozkowiakSelected aspects of health behaviors among junior high school students.Journal of Education, Health and Sport, 2019; 9, 4: 168-179.
15H. Mazurek, A. Bręborowicz, Z. Doniec, A. Emeryk, K. Krenke, M. Kulus, B. Zielnik-JurkiewiczAcute subglottic laryngitis. Etiology, epidemiology, pathogenesis and clinical picture.Advances Respiratory Medicine, 2019, 87: 308-316
16Z. Doniec, A. Mastalerz-Migas, T. Jackowska, E. Kuchar, A. SybilskiReCOMmendations for the treatment of INFLUENZA in children for Primary care physiciAnS – COMPAS INFLUENZA.Family Medicine & Primary Care Review, 2019; 21 (2): 189–198
17M. Kolanko, R. Fornal, R. KurzawaMiejsce rupatadyny w leczeniu pokrzywki i alergicznego nieżytu nosa. Wskazówki praktyczne.Świat Medycyny i Farmacji, 2019; 218, 7: 68-74
18H. Mazurek, P. SawiecDolegliwości ze strony układu oddechowego związane z wysiłkiem.Medycyna Praktyczna – Pediatria, 2019; 1: 61-71
19P. Sieniawska, R. Fornal, R. KurzawaKaszel u dzieci – najczęstszy problem w poradni lekarza rodzinnego.Świat Medycyny i Farmacji, 2019, 212, 1: 82 – 87;
20A. Kupaj, R. Fornal, R. KurzawaZastosowanie erdosteiny w codziennej praktyce lekarskiej.Świat Medycyny i Farmacji, 2019, 223, 12: 18-24
21Z. Mazurek-Durlak, H. Mazurek,Desloratadyna w leczeniu chorób alergicznych u dzieci i młodzieży.Świat Medycyny i Farmacji, 2019; 4: 58-63.
22Ł. BłażowskiImmunoterapia podjęzykowa. Praktyczne wskazówki.Alergia, 2019, 4: 27-30.
23H. Mazurek, P. Gburzyńska-CzudzinowiczLeczenie kaszlu mokrego ze szczególnym uwzględnieniem wielotorowego działania acetylocysteiny.Pediatria po Dyplomie, 2019, II, 1-9
24P. JazgarskaInfekcja czy zaostrzenie? Oto jest pytanie.Mukowiscydoza, 2019; 54: 3-5.
25K. WarzeszakCo nowego w fizjoterapii ECFS?Mukowiscydoza, 2019, 55: 12-13.
26M. Mielus, S. Drzymała-Czyż, B. Oralewska,H. Woś, A. Pogorzelski, D. Sands, J. WalkowiakŻywienie niemowląt z mukowiscydozą – stanowisko Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy Standardy Medyczne – Pediatria, 2019; 16, 3: 289-296.
27H. Mazurek, F. MejzaMukowiscydoza.[w:] Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2019/2020 Medycyna Praktyczna, Kraków,2019: 500 – 504.
ISBN: 978-83-7430-569-3
28T. Szurmik, P. Kurzeja, D. Mucha, J. PrusakZdrowa edukacja. Propozycja ćwiczeń równoważnych przy użyciu specjalnego zestawu mebli szkolnych „Kivak”Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce. Tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 208-217
29H. MazurekMukowiscydoza.Interna Szczeklika.
Medycyna Praktyczna, Krak?w 2019, 2019, 733-742.
ISBN: 978-83-7430-591-4
30J. Radliński, Z. Baran, M. TażbirekObturacyjny bezdech podczas snu u dzieci.[w:] Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce. PZWL -Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2019, s. 62-84.
31J. RadlińskiPodstawy kodowania snu.[w:] Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce. PZWL -Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, s. 115 – 160.
32J. Radliński, Z. BaranOpis przypadku: pacjent pediatryczny.[w:] Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce. PZWL -Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2019, s. 176 – 184.
33J. Radliński, Z. BaranOpis przypadku: jak prawidłowo ocenić badania PSG.[w:] Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce. PZWL -Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2019, s. 185 - 195
Publikacje 2018

Prace opublikowane 2018

Prace opublikowane przez pracowników Oddziału Terenowego w 2018 roku.
Lp.Autor/
Autorzy
Tytuł Dane bibliograficzne
1L. Tomaszek, G. Cepuch, L. PawlikEvaluation of selected insomnia predictors in adolescents and young adults with cystic fibrosis.Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub., 2018, 162 (3): 212-218
2L. Tomaszek, D. Fenikowski, D. Gawron, H. KomotajtysComparative efficacy of continuous infusion of bupivacaine/fentanyl and ropivacaine/fentanyl for paediatric pain control after the Ravitch procedure and thoracotomy. A prospective randomized study.Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub,
2018; 162:
doi: 10.5507/bp.2018.072
3L. Tomaszek, G. Dębska, G. Cepuch, M. Kulpa, L. Pawlik, E. BroniatowskaEvaluation of quality of life predictors in adolescents and young adults with cystic fibrosis.Heart & Lung, 2018, 48, 159-165.
https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2018.08.003
4L. Tomaszek, G. Cepuch, D. FenikowskiInfluence of preoperative information support on anxiety, pain and satisfaction with postoperative analgesia in children and adolescents after thoracic surgery: a randomized double blind study. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2018, 162
doi: 10.1016/j.hrtlng.2018.08.003
5F. S. Halbeisen, M. Goutaki, B. D. Spycher, I. Amirav, L. Behan, M. Boon, C. Hogg, C. Casaulta, S. Crowley, E. G. Haarman, B. Karadag, C. Koerner-Rettberg, M. R. Loebinger, H. Mazurek, L. Morgan, K. G. Nielsen, H. Omran, F. Santamaria, N. Schwerk, G. Thouvenin, P.Yiallouros, J. S. Lucas, P. Latzin C. E. KuehniLung function in patients with primary ciliary dyskinesia: an iPCD Cohort study.European Respiratory Journal, 2018, 52, 1801040
https://doi.org/10.1183/13993003.01040-2018
6E. Sapiejka, P. Krzyżanowska-Jankowska, E. Wenska-Chyży, M. Szczepanik, D. Walkowiak, S. Cofta, A. Pogorzelski, W. Skorupa, J. Walkowiak,Vitamin E status and its determinants in patients with cystic fibrosis.Advances in Medical Sciences, 2018, 63: 341-346.
7P. Krzyżanowska-Jankowska, P. Sobkowiak, O. Thalmann, S. Drzymała-Czyż, A. Glapa, M. Hołysz, D. Walkowiak, N. Rohovyk, A. Pogorzelski, J. WalkowiakApolipoprotein E polymorphism determines vitamin K supplementation
effectiveness in cystic fibrosis patients.
Journal of Cystic Fibrosis, 2018, 17, e39-e40
8J. Ciółkowski, H. Mazurek, P. Hydzik, B. Stasiowska, E. MazurekSeasonality of sputum eosinophilia in adolescents with asthma remission: effects of montelukast.Pediatric Allergology and Immunology, 2018, 29 (6): 651-655
9M. Grzywnowicz, E. Majsiak, J. Gaweł, K. Miśkiewicz, Z. Doniec, R. KurzawaInhibition of Cross-Reactive Carbohydrate Determinants in Allergy DiagnosticsAdvances in Experimental Medicine and Biology -
Clinical and Experimental Biomedicine, 2018, 1116 (3): 75-79.
10F. Mejza, P. Nastałek, Z. Doniec, W. SkuchaSymptoms of chronic bronchitis symptoms in individuals without chronic obstructive pulmonary disease: prevalence, burden and risk factors in southern Poland.
Polish Archives of Internal Medicine, 2018, 128 (11): 677-684.
11F. Mejza, P. Nastałek, A. Mastalerz-Migas, Z. Doniec, W. SkuchaCoexistence of Chronic Bronchitis in Chronic Obstructive Lung Disease
Advances in Experimental Medicine and Biology - Neuroscience and Respiration, 2018, 114, (41): 1-9.
12P. Nastałek, A. Kurek, A. Almgren-Rachtan, A. Mastalerz-Migas, Z. DoniecFactors affecting the choice of therapeutic regimens is asthma and chronic obstructive pulmonary disease patients and patient adherence to the therapies prescribed.Advances in Dermatology and Allergology, 2018, 1-9.
https://doi.org/10.5114/ada.2018.76144
13B. Wawrzycki, D. Krasowska, A. Pietrzak, J. Szumilo, Ł. Błażowski, J. Pietraszek-Mamcarz, T. LottiInfantile bullous pemphigoid successfully treated with combined pulse corticosteroids and high-dose IVIG.Dermatologic Therapy, 2018; 31 (5): e12635.
14L. Tomaszek, G. Cepuch, L. PawlikIdentification of factors determining anxiety, depression and aggression, with particular emphasis on pain in Polish adolescents and young adults with cystic fibrosis.Family Medicine& Primary Care Review, 2018, 20 (2): 112-116.
15A. Sławin, L.B. Brydak, Z. Doniec, A. Mastalerz-MigasInfluenza vaccine efficacy in patients aged 60–75 years in the 2016/2017 season.Family Medicine& Primary Care Review, 2018, 20 (3): 263-266.
16G. Cepuch, A. Gniadek, A. Gustyn, L. TomaszekEmotional states and sleep disorders in adolescent and young adult cystic fibrosis patients.Folia Medica Cracoviensia, 2017, LVII (4): 27-40
ISSN 0015-5616
17S. Jaszczołt, T. Polewczyk, M. Dołęga-Kozierowska, M. Woźniak, Z. DoniecPor?wnanie obrazu USG i RTG klatki piersiowej u dzieci z zapaleniem oskrzelik?w.J Ultrason, 2018,18: 193-197.
DOI: 10.15557/JoU.2018.0029
18P. Kurzeja, T. Szurmik, P. Majerski, J. Prusak, M. MrozkowiakAssessment of disorders in pelvic symmetry in 8-year-old children.Journal of Education, Health and Sport, 2018; 8 (8): 748 – 761.
eISNN 2391-8306.
19P. Kurzeja, T. Szurmik,
J. Prusak, A Kuziel, M. Mrozkowiak
Selected aspects of burnout among physiotherapists.
Journal of Education, Health and Sport, 2018; 8 (8): 780 – 795.
eISNN 2391-8306.
20J. Prusak, P. Kurzeja, T. Szurmik, M. Mrozkowiak, W. UmławskaPostural stability in patients with cystic fibrosis.Journal of Education, Health and Sport, 2018; 8 (9): 1361 – 1375
eISNN 2391-8306.
21T. Bielecka, E. Augustynowicz-Kopeć, P. Gonerko, P. Gruszyński, M. Korzeniewska-Koseła, M. Krasińska, K. Krenke, J. Lange, A. Pankowska, M. Popielarz, A. Pustkowski, J. Stryczyńska-Kazubska, Z. DoniecRecommendations for the management of tuberculosis in children KOMPASS TB. Part 1: Tuberculosis prevention.Advances of Respiratory Medicine, 2018, 86; 3: 149-157
22B. Witowska, A. Król-Zdechlikiewicz, B. Wroński, K. Woźniak, L. Starczewska-Dymek, M. Woźniak, T. Dymek, Z. DoniecNajczęstsze błędy w leczeniu astmy u dzieci.Pediatria po Dyplomie, 2018, 22 (5): 10 – 16.
23R. Fornal, R. KurzawaCzy bilastyna zmieni oblicze alergologii dziecięcej?Świat Medycyny i Farmacji, 2018, 9: 78-84.
24Z. DoniecPolskie Towarzystwo Pneumonologii DziecięcejPrzegląd Pediatryczny,
25P. Jazgarska, H. MazurekRola zakażeń bakteryjnych układu oddechowego w mukowiscydozie.Mukowiscydoza, 2018, 52, 9-14
26E. Mazurek, R. KurzawaKaszel u dzieci.Alergia u dzieci, 2017, 21-22: 24-26
27A. Jaworek, M. Jaworek, R. Kurzawa, Z. Żuber, A. Wojas-PelcPrzypadek współwystępowania rogowacenia mieszkowego, rogowacenia mieszkowego zanikowego i alergicznego nieżytu nosa.Pediatria po Dyplomie. Zeszyt Edukacyjny, 2018, 5 (1): 13-19
28E. Jakubowska, M. Woźniak, K. WoźniakCzteroletni chłopiec z przepukliną przeponową Morganiego.Pediatria po Dyplomie. Zeszyt Edukacyjny, 2018, 5 (1): 62-67
29M. Woźniak, Z. DoniecAstma i alergiczny nieżyt nosa u 8-letniego chłopca – opis przypadkuLekarz POZ, 2018, IV (2): 127-129
30K. Woicka-Kolejwa, H. Mazurek, I. StelmachA 2-year-old girl with chronic crackles after respiratory syncytial virus infection: a case report.Journal of Medical Case Reports, 2018, 12: 258
31H. MazurekSmog zagrożenie dla zdrowia czy moda na ekologię ?ITEM Publishing Sp. z o.o., Sp. k. Warszawa 2018,wyd. I, 1-48
ISBN 978-83-66097-00-1
32H. Mazurek, A. BadydaSmog. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza.Warszawa 2018, Wydanie I, PZWL
ISBN 978-83-200-5575-7
33A. PogorzelskiProblemy pulmonologiczne u dziecka ze zrośnięciem przełyku.Wrodzone zrośnięcie przełyku –praktyczny przewodnik. pod red. R. Śmigiel, D. Patkowski
Wrocław 2018,Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Wydanie II poprawione i rozszerzone, 2018, 245-278.
ISBN 978-837055-394-4
34H. Mazurek, A. BadydaWstęp.­[w:] Smog. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza.
Warszawa 2018, Wydanie I, PZWL, 2018: 7 - 9
ISBN 978-83-200-5575-7
35P. Dąbrowiecki, A. Chciałowski, H. MazurekDepozycje zanieczyszczań, mechanizmy działania toksycznego i rola mechanizmów obronnych człowieka.[w:] Smog. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza.
Warszawa 2018, Wydanie I, PZWL, 2018: 57 – 68.
ISBN 978-83-200-5575-7
36H. MazurekKonsekwencje ekspozycji dla układu oddechowego u dzieci.[w:] Smog. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza.
Warszawa 2018, Wydanie I, PZWL, 2018: 69 – 88.
ISBN 978-83-200-5575-7
37H. MazurekInne następstwa narażenia na smog.[w:] Smog. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza.
Warszawa 2018, Wydanie I, PZWL, 2018: 137 - 146
ISBN 978-83-200-5575-7
38H. MazurekZdrowotne efekty redukcji zanieczyszczeń.[w:] Smog. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza.
Warszawa 2018, Wydanie I, PZWL, 2018; 193 – 202.
ISBN 978-83-200-5575-7
39H. Mazurek, A. BadydaPodsumowanie.[w:] Smog. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza.
Warszawa 2018, Wydanie I, PZWL, 2018: 203 - 206
ISBN 978-83-200-5575-7
40D. Sands, A. Pogorzelski, A. Skoczylas-LigockaEpidemiologia i organizacja opieki medycznej nad chorymi na mukowiscydozę w Polsce.Mukowiscydoza – choroba wieloukładowa pod red. D. Sands.
Warszawa 2018, Wydanie I, 2018: 15 – 23.
ISBN 978-837988-221-2
41H. MazurekMukowiscydoza (cystic-fibrosis-CF)[w:] Pulmonologia dziecięca. pod red. M. Kulus, K. Krenke.
Warszawa 2018, PZWL, Wydanie I, 307-328
ISBN 978-83-200-5512-2
42J. Kruszewski, R. Kurzawa, Ł. BłażowskiOdrębności anafilaksji u niemowląt i małych dzieci.
Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Red. J. Kruszewski, Część II.
PZWL, Wydanie I, 2018, 71-83
ISBN 978-83-200-5573-3
43J. Kruszewski, R. Kurzawa, Ł. BłażowskiWielokrotna, zależna od pokarmu anafilaksja indukowana wysiłkiem. Przydatność diagnostyki opartej na komponentach alergenowych.
[w:] Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Red. J. Kruszewski, Część II.
PZWL, Wydanie I, 2018, 85-93
ISBN 978-83-200-5573-3
44A. Jaworek, R. Kurzawa, A. Wojas-PelcAtopowe zapalenie skóry o szczególnie ciężkim przebiegu – dylematy diagnostyczno-terapeutyczne.[w:] Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Red. J. Kruszewski, Część II.
PZWL, Wydanie I, 2018, 177-193
ISBN 978-83-200-5573-3
45H. Mazurek, F. MejzaMukowiscydoza.[w:] Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2018/2019 pod red. P. Gajewski
Medycyna Praktyczna, Kraków, 2018, 477 – 480.
ISBN: 978-83-7430-549-5
46H. MazurekMukowiscydoza.Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych 2018.
Medycyna Praktyczna, Kraków, 2018, 723-729.
ISBN: 978-83-7430-548-8
47S. Więcek, H. Woś, A. Pogorzelski, B. Kordys-Darmolińska, H. MazurekIs APRI index evaluation useful in diagnosing hepatic changes in the course of cystic fibrosis?Journal of Cystic Fibrosis, 2018, 17, Suplement 3, 109.
48P. Jazgarska, H. MazurekEvaluation of the effect of dietary therapy after PEG insertion on anthropometric and respiratory indices in patients with cystic fibrosis.Journal of Cystic Fibrosis, 2018, 17, Suplement 3, 115.
49Ł. Błażowski, R. KurzawaABC diagnostyki molekularnej w alergologii. Cześć I i II.
Akademia Bebilon, 2-146.