Sposób składania skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie do Książek skarg i wniosków,
  • za pomocą faksu,
  • poczty elektronicznej, 
  • ustnie do protokołu.

Miejsce składania skarg i wniosków:

  1. Ordynator/Kierownik jednostki/komórki organizacyjnej w godzinach pracy Ordynatora/Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej.

Księga skarg i wniosków znajduje się:

  • na oddziałach u Pielęgniarki Oddziałowej,
  • w pozostałych jednostkach/komórkach organizacyjnych u Kierownika.
  1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – skargę lub wniosek można złożyć osobiście w godzinach pracy Sekretariatu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700-1435.
  2. Dyrektor Instytutu – skargę lub wniosek  można złożyć 24h/dobę pod nr faxu: (18) 26760 69 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@igrabka.edu.pl