LOKALIZACJA: Pawilon X “Modrzew”, pierwsze piętro
KONTAKT: tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 224
GODZINY POBRAŃ:  poniedziałek – piątek w godz. 7.30- 10.00
ODBIÓR WYNIKÓW: poniedziałek – piątek w godz. 7.00-9.00 / 13.00-14.00

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Analityki Pracownia Immunologii Pracownia Mikrobiologii Pracownia Patomorfologii 


O pracowniPrzygotowanie do badaniaWyposażenie pracowniSpis PaneliCennikDokumenty do pobrania

Kierownik: mgr Ewa Działek-Smętek – diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii medycznej

Kontakt
(18) 26 760 60 do 68 | wew. 357

Pracownia Immunologii wykonuje około 30 000 badań rocznie. Dominującą grupą badań jest diagnostyka alergii dla Pacjentów Klinik, Poradni oraz Pacjentów indywidualnych.
Cały zakres badań wykonywanych w Pracowni Immunologii to:

 • Diagnostyka alergii – badania wykonywane wyłącznie w surowicy krwi bez konieczności odstawiania leków przeciwhistaminowych
 • Panele alergologiczne – badania przesiewowe pozwalające na znalezienie możliwej przyczyny uczulenia wśród różnych grup czynników (Spis wykonywanych paneli )
 • ImmunoCap – złoty standard w diagnostyce alergologicznej. Aby diagnoza była łatwa i kompleksowa posiadamy szeroki zakres testów (pełny spis ImmunoCAP), które obejmują kilka kategorii, w tym: 
  • Pyłki traw, chwastów i drzew
  • Pleśnie i grzyby
  • Roztocza
  • Nabłonki i sierść zwierząt
  • Owady
  • Alergeny pokarmowe
  • Lateks
  • Tryptaza – marker komórek tucznych
 • ISAC – jest kompleksowym testem w kierunku alergii IgE-zależnej, dzięki któremu możemy określić reakcję organizmu na poszczególne składniki alergenu, czyli tzw. diagnostykę molekularną. Zakres testu to 112 -alergizujących składników. Badanie pozwala określić faktyczny profil uczuleniowy pacjenta, u którego występują objawy dla wielu alergenów, potencjalne ryzyko ciężkich reakcji alergicznych powiązanych ze spożywaniem pokarmów, profil przeciwciał IgE u pacjentów, dla których leczenie nie przynosi zadowalającej poprawy oraz identyfikuje pacjentów z idiopatyczną reakcją anafilaktyczną. Czytnik LuxScan (skład alergenowy badania ISAC )
 • ALEX – jest to najnowocześniejszy multiparametrowy test trzeciej generacji będący odpowiednikiem testu ISAC umożliwiający diagnostykę molekularną alergii. Test składa się z 282 komponent alergenowych, co pozwala na sprawdzenie bardzo szerokiego zakresu alergenowo swoistych IgE (asIgE) w trakcie jednego oznaczenia z niewielkiej ilości surowicy krwi. Czytnik MADX (skład alergenowy badania ALEX )
 • Diagnostyka zakażeń – badania wykonywane przy użyciu testu immunoenzymatycznego ELISA na aparatucie ThunderBolt. Wykonujemy badania przeciwciał w surowicy krwi przeciwko antygenom:
 • Mycoplasma pneumoniae w klasie IgG i IgM
 • Chlamydophila Pneumoaniae w klasie IgG i IgM
 • Bordetella Pertussis w klasie IgG i IgA
 • Tococara Canis w klasie IgG
 • Ascaris lubricoides w klasie IgG

Na aparacie ThunderBolt wykonywane są dodatkowo:

 • poziom elastazy trzustkowej
 • antygen Giardia Lamblia w kale

Wykonujemy także badanie antygenu Helicobacter Pylori w kale testem immunochromatograficznym.

 • Odporność komórkowa – badanie wykonywane przy użyciu cytometru przepływowego Służy do oceny odporności komórkowej na podstawie subpopulacji limfocytów (CD3, CD4, CD8, CD19, komórki NK) w krwi obwodowej, co jest niezbędne w przypadku diagnozowania niedoborów odporności.
Przygotowanie do badania krwi - zalecenia ogólne
 • jeżeli nie ma innych wskazań badania należy wykonywać rano, między godziną 700 a 1000
 • osoba badana powinna być na czczo, tzn. po minimum 10-12 godzinnej przerwie od spożywania posiłku i płynów. W razie konieczności dopuszcza się spożycie niewielkiej objętości wody bez dodatków
 • po południu i wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, nie należy spożywać obfitych posiłków
 • bezpośrednio przed badaniem należy unikać dużego wysiłku fizycznego, stresu i palenia papierosów
 • w przypadku przyjmowania leków, należy skonsultować z lekarzem czas ich zażycia w dniu pobrania
Cytometr przepływowy BD FACSCalibur W pełni zintegrowany, wieloparametrowy system, który cechuje wydajność i czułość potrzebne do zapewnienia obiektywnych i powtarzalnych wyników niezbędnych dla laboratoriów. Umożliwia diagnostykę zaburzeń układu odpornościowego poprzez analizę subpopulacji limfocytów krwi obwodowej. Wyposażony jest w dwa lasery, które dzięki użyciu do badań różnych fluorochromów pozwalają skutecznie identyfikować i izolować subpopulacje limfocytów z pojedynczej próbki krwi.

Phadia 100

Aparat służący do automatycznego wykonywania badań ImmunoCAP.  ImmunoCAP to immunofluorescencyjny test kanapkowy, faza stała zapewnia wiązanie tylko odpowiednich przeciwciał. Poprzez sprzężenie z znormalizowanym materiałem źródłowym alergenów, rekombinowanymi składnikami alergenu i odpowiednimi markerami, zapewnia niezrównaną wartość kliniczną dzięki wysokiej wydajności i niezawodnym wynikom. Badania te są uznawane za złoty standard w diagnostyce alergologicznej.


ThunderBolt

Aparat przeznaczony do zautomatyzowanego wykonywania enzymatycznego testu immunologicznego ELISA. Przyrząd wykonuje procedury adekwatnie do czynności wykonywanych manualnie a mianowicie pipetowanie, wytrząsanie, inkubacja w odpowiedniej temperaturze oraz odczyt wyników. ThunderBolt to przyrząd zarejestrowany oraz spełniający określone normy.


Czytnik MADX

Najnowocześniejszy czytnik pozwalający na odczyt płytki ALEX, czyli testu do diagnostyki molekularnej alergii IgE-zależnej. Jest to obecnie najbardziej zaawansowany system diagnostyczny wykorzystujący możliwości nanotechnologii do oceny stężenia asIgE wobec ekstraktów i molekuł alergenowych.

 

Czytnik LuxScan

Aparat umożliwiający odczyt płytki ISAC. Jest to skaner laserowy umożliwiający pomiar fluorescencji płytki. Jest on kompatybilny z oprogramowaniem Phadia Microarray Image Analysis (MIA) pozwalającym na ocenę wyników oraz generację raportów.


Cennik obowiązuje od 08.03.2024 r.

Badania immunologiczneCena w zł
Mycoplasma pneumoniae – IgM+IgG – (ilościowo met. ELISA)70,00
Chlamydophila pneumoniae – IgM+IgG – (ilościowo met. ELISA)70,00
Bordetella pertussis (krztusiec) IgA (ilościowo met. ELISA)35,00
Bordetella pertussis (krztusiec) IgG (półilościowo met. CLIA)50,00
Ascaris sp. IgG (ilościowo met. ELISA)35,00
Toxocara canis IgG (ilościowo met. ELISA)35,00
Giardia lamblia w kale (jakościowo met. ELISA)25,00
Elastaza trzustkowa w kale (ilościowo met. ELISA)70,00
Helicobacter pylori w kale – (jakościowo)20,00
IgE swoiste p/ciało na jeden alergen (Immuno-CAP)80,00
ALEX – diagnostyka molekularna1400,00
Panel atopowy z blokerem CCD (30 alergenowy)150,00
Panel wziewny (20 alergenowy)120,00
Panel pokarmowy (20 alergenowy)120,00
Panel pediatryczny (20 alergenowy)120,00
Panel roztocza (6 alergenowy)130,00
Panel pyłki (8 alergenowy)100,00
Panel jajko kurze (6 alergenowy)100,00
Panel orzech ziemny (7 alergenowy)100,00
Panel mleko plus gluten (6 alergenowy)60,00
Panel owady (7 alergenowy)60,00
Bloker CCD30,00