LOKALIZACJA: Pawilon X “Modrzew” pierwsze piętro
KONTAKT: tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 346
GODZINY POBRAŃ:  poniedziałek – piątek w godz. 7.30-10.00
ODBIÓR WYNIKÓW: poniedziałek – piątek w godz. 11.00-14.00

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Analityki Pracownia Immunologii Pracownia Mikrobiologii Pracownia Patomorfologii 


O pracowniPrzygotowanie do badaniaWyposażenie pracowniCennikDokumenty do pobrania

Kierownik: mgr Ewa Działek-Smętek – diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii medycznej

Kontakt:
(18) 26 760 60 do 68 | wew. 357
edzialek@igrabka.edu.pl


Diagnostyka bakteriologiczna obejmuje:

 • posiew materiałów z górnych i dolnych dróg oddechowych
 • oznaczenie w wymazie z gardła antygenu Streptococcus pyogenes (czas oczekiwania na wynik do 15 minut)
 • wymaz z nosa w kierunku wirusów grypy A i BAdenowirusów i RSV (czas oczekiwania na wynik do 15 minut)
 • badanie w kierunku MRSA i MRSE
 • badanie w kierunku nosicielstwa (GBS)
 • posiew ilościowy moczu z oznaczeniem czynnika hamującego wzrost bakterii
 • posiew kału
 • wymazy z odbytu w kierunku nosicielstwa VRECPE
 • oznaczenie w kale antygenu Rotawirusów, Adenowirusów, Norowirusów i Astrowirusów,  Campylobacter oraz antygenu i toksyn Clostridioides difficile (czas oczekiwania na wynik do 30 minut)
 • identyfikacja (metodą automatyczną – Vitek 2 compact), oznaczanie lekowrażliwości i mechanizmów oporności wyizolowanych drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową oraz seryjnych rozcieńczeń w bulionie.
 • kontrola mikrobiologiczna procesu sterylizacji sporal A  (SKIEROWANIE).

Diagnostyka prątka gruźlicy obejmuje:

 • bakterioskopia i posiew materiałów klinicznych na podłoża stałe i płynne (BACTEC MGIT 960)
 • wykrywanie materiału genetycznego Mycobacterium tuberculosis complex (GeneXpert)
 • wykrywanie zakażenia prątkiem gruźlicy metodą immunologiczną – test IGRA (T-SPOT.TB)

W dobrze pojętym interesie samych Państwa a naszych klientów, leży przestrzeganie poniższych zaleceń dotyczących przygotowania się do badań laboratoryjnych.


Naszym obowiązkiem jest przestrzeganie zasad praktyki diagnostycznej, co też Pracownia Mikrobiologii z całą rzetelnością wykonuje.

Pobieranie materiałów mikrobiologicznych – zasady ogólne

Pobieranie krwi do testu IGRA - T-SPOT.TB

Przed pobraniem krwi w celu wykonania testu T-SPOT.TB

prosimy o kontakt telefoniczny (18/2676060 wew. 346),

w celu uzyskania informacji, w którym dniu test jest nastawiany.

 Materiał do testu:

 • krew obwodowa

Ilość materiału:

 • dorośli i dzieci od 10 roku życia: optymalnie 7 – 8 ml krwi, minimalnie 6 ml krwi
 • dzieci od 2 do 9 roku życia: minimalnie 4 ml krwi
 • dzieci do 2 roku życia: minimalnie 2 ml krwi
 • osoby z immunosupresją: jeśli to możliwe, pobrać podwójną porcję krwi

Sposób pobrania:

 • krew pobieramy do probówek heparyną litową (bez żelu)
 • po pobraniu krew powinna być ostrożnie wymieszana przez 8-10-krotne odwrócenie probówki z zawartością do góry dnem

Transport materiałów:

 • pobrane materiały przesłać do laboratorium do godziny 1100
 • nie należy mrozić ani schładzać próbek
 • badanie trwa 2 dni.
Pobieranie materiałów w kierunku diagnostyki prątka gruźlicy

Plwocina:

 • należy pobrać 3-5 ml
 • do badania musi być odkrztuszona rano, na czczo, po wypłukaniu jamy ustnej świeżo przegotowaną wodą

Mocz:

 • objętość 200 ml
 • do badania musi być oddany pierwszy strumień z nocy

Materiały dostarczone są w sterylnych pojemnikach zakręcanych o pojemności 120 ml.

Jeżeli materiał diagnostyczny nie może być bezpośrednio po pobraniu dostarczamy do badania to należy natychmiast po pobraniu umieścić go w lodówce w temperaturze +40C (dotyczy to tylko plwocin). Materiały skąpoprątkowe i trudne do pobrania (inne niż plwocina) należy natychmiast dostarczyć do pracowni lub pobrać tuż przed transportem do pracowni.

Pobieranie i transport materiałów w zakażeniach przewodu pokarmowego i ustalenia nosicielstwa szczepów VRE i CPE

Wyjaśnienie terminów:

 • VRE – nosicielstwo vankomycynoopornych enterokoków
 • CPE – nosicielstwo pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy

Kał:

 • ze świeżo oddanego kału, szpatułką przytwierdzoną do nakrętki jałowego pojemnika transportowego, należy pobrać grudkę wielkości ziarna grochu lub 2-3 ml płynnego kału z ropą, krwią lub śluzem.
 • od noworodków i niemowląt kał pobierać z pieluchy natychmiast po defekacji.

Wymaz z odbytu

 • jest dopuszczalny, gdy nie udaje się uzyskać próbek kału i w celu wykonania badania w kierunku ustalenia nosicielstwa szczepów VRE oraz CPE
 • wprowadzić do odbytnicy poza zwieracz zewnętrzny jałową wymazówkę i wielokrotnie nią obracając pobrać materiał (na wymazówce powinien być widoczny ślad kału)

Transport kału:

 • materiał pobrany w jałowym pojemniku transportowym z łopatką powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2 godzin
 • w przypadku przedłużonego transportu powyżej 2 h od pobrania materiał należy przechowywać w lodówce w temperaturze od +40C do +80C – maksymalnie do 24 h
Pobieranie i transport moczu

Do badania przeznaczyć mocz poranny, który przebywał w pęcherzu moczowym kilka godzin (minimum 4-6). Zasada ta nie ma zastosowania u noworodków i niemowląt.

Pobieranie moczu ze środkowego strumienia:

Kobiety

Mężczyźni

 •  umyć ręce wodą i mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym.
 • umyć ręce wodą i mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym.
 • dokładnie umyć zewnętrzne narządy płciowe wodą z mydłem, wytarcie w kierunku od przodu do tyłu i kolejne przemycie gazikiem nasączonym wodą.
 • dokładnie umyć ujście cewki moczowej przy pomocy gazików

 

 • po rozchyleniu warg sromowych, pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety, w celu wypłukania cewki moczowej.
 • należy zwrócić uwagę na odprowadzenie napletka, w celu zmniejszenia ryzyka kontaminacji.
 • bez przerywania strumienia moczu, należy pobrać środkową porcję moczu do jałowego pojemnika w ilości ok. 3-5 ml.

 

 • pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety i bez przerywania strumienia środkową porcję moczu pobrać do jałowego pojemnika w ilości ok. 3-5 ml.
 • po pobraniu próbki pojemnik musi zostać szczelnie zamknięty.
 • w przypadku zanieczyszczenia zewnętrznych ścianek  moczem pojemnik należy wytrzeć jednorazowym ręcznikiem.

Transport moczu:

 • pobrany mocz dostarczamy do laboratorium niezwłocznie po pobraniu (maksymalnie do 2 godzin od pobrania.
Pobieranie i transport materiałów z dolnych dróg oddechowych

Pacjent powinien być na czczo, po wykonaniu toalety jamy ustnej (umyciu zębów), i przepłukaniu jamy ustnej świeżo przegotowaną wodą.

Plwocina:

 • należy odkrztusić do jałowego pojemnika w ilości ok. 1-3 ml. Pojemnik otworzyć bezpośrednio przed pobraniem wyłącznie na czas napełniania materiałem, następnie pojemnik szczelnie zamknąć nie dotykając wewnętrznych powierzchni pojemnika oraz brzegów i wewnętrznej strony nakrętki
 • w przypadku trudności z odkrztuszaniem i uzyskaniem odpowiedniej plwociny, 1-2 dni przed pobraniem materiału należy zastosować u pacjenta środki wykrztuśne, a w dniu pobrania można zastosować dodatkowo nawilżanie np. 3-10% roztworem soli fizjologicznej i oklepywanie.

Transport plwociny:

 • materiał należy dostarczyć do 2 godzin od momentu pobrania
 • przedłużenie czasu transportu powyżej 2 h wymaga schłodzenia materiału do temperatury lodówki (+40C do +80C)

 

UWAGA: materiał musi zostać dostarczony przed upływem 24 godzin.

Pobieranie i transport materiałów z górnych drog oddechowych

Pacjent powinien być na czczo, przed wykonaniem toalety jamy ustnej (przed myciem zębów), po przepłukaniu jamy ustnej świeżo przegotowaną wodą. Jeśli nie jest to możliwe przynajmniej 3 godziny przed pobraniem wymazu nie należy spożywać żadnych posiłków ani napojów.

Wymaz z gardła:

 • sterylną wymazówką zwilżoną jałową solą fizjologiczną lub wymazówką z bakteriologicznego zestawu transportowego pobrać materiał ze zmienionych zapalnie okolic tylnej ściany gardła, podniebienia, migdałków lub ze zmian ropnych
 • nie dotykać zdrowo wyglądających śluzówek i śliny
 • probówkę z pobranym materiałem umieścić w pojemniku przeznaczonym do transportu materiału biologicznego.

Wymaz z nosa:

 • w zależności od celu badania pobieramy wymaz sterylną wymazówką:
 • z przedsionków nosa – do ustalenia nosicielstwa metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus i epidermidis (MRSA i MRSE)
 • pocierając wymazówką ścianki nozdrza (by próbka zawierała komórki oraz wydzielinę) – do badania w kierunku wirusów

Transport materiałów do laboratorium:

 • wymazówkę z pobranym materiałem należy dostarczyć w jałowej probówce bez podłoża transportowego tylko w sytuacji, w której materiał będzie dostarczony do laboratorium do 2 godzin od momentu Jeżeli transport będzie trwał dłużej musi zostać zastosowane podłoże transportowe.

W przypadku badania w kierunku wirusów oddechowych materiał dostarczamy niezwłocznie po pobraniu.

 

GeneXpert to aparat Real Time PCR zapewniający izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki. Jest to system w pełni zautomatyzowany dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstracji DNA wyposażony w kontrolę procesów amplifikacji – zgodnymi z zaleceniami WHO. Test Xpert MTB/RIF Ultra do aparatu GeneXpert jest półilościowym diagnostycznym testem opartym na reakcji nested Real-time PCR in vitro zaprojektowanym do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w materiałach pobranych od chorego oraz do wykrywania mutacji genu rpoB powiązanych z opornością na rifampicynę w ciągu 3 h od dostarczenia materiału.  

 


VITEK 2 – compact – nowoczesny, automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości. Technologia zastosowana w aparacie umożliwia otrzymywanie wyników już tego samego dnia. Unikalna metoda identyfikacji zastosowana w systemie, pozwala na zidentyfikowanie ponad 98% zwykle występujących izolatów klinicznych, jako pojedynczy takson. Zapewnia ona także najwyższe rozróżnienie pomiędzy gatunkami.


Instrument BACTEC MGIT 960 – służy do diagnostyki in vitro i został zaprojektowany i zoptymalizowany z myślą o szybkim wykrywaniu prątków w próbkach materiału klinicznego. Czas uzyskania hodowli pozytywnej od minimum 3 dni do 4-6 tygodni (średnio 14 dni).

 

 

Rodzaj badaniaCena w zł
Posiew wymazu z gardła w kierunku bakterii tlenowych z antybiogram45,00
Wymaz z gardła w kierunku antygenu Streptococcus pyogenes25,00
Posiew wymazu z nosa w kierunku bakterii tlenowych z antybiogramem40,00
Wymaz z nosa w kierunku wirusów grypy A i B45,00
Wymaz z nosa w kierunku Adenowirusów32,00
Wymaz z nosa w kierunku wirusa RSV32,00
Wymaz z nosa w kierunku wirusów grypy A i B, RSV i Adenowirusów80,00
Wykrywanie antygenu wirusa SARS-Cov-2 (wynik w języku polskim lub angielskim)75,00
Wykrywanie antygenu wirusa SARS-Cov-2 oraz grypy A i B100,00
Badanie cytologiczne nosa40,00
Badanie w kierunku MRSA i MRSE40,00
Posiew wymazu z oka w kierunku bakterii tlenowych z antybiogramem40,00
Posiew wymazu z ucha w kierunku bakterii tlenowych z antybiogramem65,00
Plwocina: posiew w kierunku bakterii tlenowych z antybiogramem + ocena mikroskopowa 70,00
Mocz: posiew ilościowy z antybiogramem + oznaczenie czynników hamujących48,00
Posiew wymazu z rany w kierunku bakterii tlenowych z antybiogramem70,00
Posiew materiału w kierunku bakterii beztlenowych z antybiogramem70,00
KAŁ: oznaczenie antygenu Rota i Adeno wirusów30,00
KAŁ: oznaczenie antygenu Norowirusów50,00
KAŁ: oznaczenie antygenu Rota/Adeno i Norowirusów65,00
KAŁ: oznaczenie antygenu Astrowirusów28,00
KAŁ: oznaczenie antygenu Campylobacter30,00
KAŁ: oznaczenie antygenu i toksyn Clostridium difficile70,00
KAŁ: oznaczenie antygenu Salmonella spp.40,00
KAŁ: wykrywanie toksyny Shiga 1 i Shiga 2 wytwarzanej przez E. coli65,00
KAŁ: posiew w kierunku bakterii tlenowych60,00
KAŁ: oznaczenie enteropatogennej E. coli 70,00
Wymaz z odbytu kierunku nosicielstwa szczepów o fenotypie VRE30,00
Wymaz z odbytu kierunku nosicielstwa szczepów o fenotypie HLAR30,00
Wymaz z odbytu kierunku nosicielstwa szczepów o fenotypie ESBL30,00
Wymaz z odbytu kierunku nosicielstwa szczepów o fenotypie CPE (MBL, KPC, OXA-48)70,00
Kontrola prawidłowości sterylizacji (sporale) 25,00
Posiew wymazu z pochwy | szyjki macicy | nasienia w kierunku bakterii tlenowych60,00
Badanie czystości pochwy (biocenoza)20,00
Wykrywanie Mycoplasma hominis oraz Ureaplasma spp. z antybiogramem60,00
Wykrywanie Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae - PCR200,00
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae 50,00
Wykrywanie 14 typów wysokiego ryzyka HPV, z identyfikacją typu HPV 16, 18 i 45- PCR210,00
Posiew w kierunku nosicielstwa Streptococcus agalactiae (GBS)35,00
Badanie mykologiczne 40,00
Badanie materiału w kierunku gruźlicy (preparat + posiew na podłoże stałe i płynne)* 110,00
Badanie Genetyczne – wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex250,00
Badanie latentnego zakażenia pratkami gruźlicy (test IGRA) - T-SPOT.TB 240,00
* w przypadku wyhodowania M. tuberculosis complex dodatkowa opłata wykonania lekooporności (cena uzależniona od rachunku podwykonawcy)
Cennik dla podmiotów leczniczych (szpitali, SP ZOZ, itp.), z którymi Oddział Terenowy Instytutu zawiera umowy
Rodzaj badaniaCena w zł
Posiew wymazów z gardła, nosa i oka po22,00
Wymaz z gardła w kierunku antygenu Streptococcus pyogenes20,00
Wymaz z nosa w kierunku wirusów grypy A i B40,00
Wymaz z nosa w kierunku Adenowirusów30,00
Wymaz z nosa w kierunku wirusa RSV30,00
Badanie cytologiczne nosa30,00
Posiew wymazów z pochwy, ucha i rany, każdy po30,00
Badanie w kierunku nosicielstwa MRSA i MRSE35,00
Plwocina: posiew + ocena mikroskopowa 28,00
Wydzielina oskrzelowa i płyny ustrojowe: posiew + ocena mikroskopowa28,00
Mocz: posiew ilościowy + oznaczenie czynników hamujących20,00
Posiew krwi w kierunku bakterii tlenowych 70,00
Badanie krwi w kierunku bakterii beztlenowych70,00
KAŁ: oznaczenie antygenu Rota i Adeno wirusów25,00
oznaczenie antygenu Norowirusów 40,00
oznaczenie antygenu Astrowirusów25,00
oznaczenie antygenu Campylobacter spp.30,00
oznaczenie antygenu i toksyn Clostridium difficile65,00
oznaczenie antygenu Salmonella spp30,00
wykrywanie toksyny Shiga 1 i Shiga 2 wytwarzanej przez E. coli60,00
posiew w kierunku bakterii tlenowych40,00
oznaczenie enteropatogennej E. coli50,00
Wymaz z odbytu w kierunku nosicielstwa szczepów o fenotypie VRE20,00
w kierunku nosicielstwa szczepów o fenotypie HLAR30,00
w kierunku nosicielstwa szczepów o fenotypie CPE (MBL, KPC, OXA-48)25,00
w kierunku nosicielstwa szczepów o fenotypie ESBL20,00
Identyfikacja pałeczek24,00
Identyfikacja gronkowców15,00
Identyfikacja paciorkowców kałowych20,00
Identyfikacja pneumokoka10,00
Identyfikacja pałeczek haemophilnych17,00
Identyfikacja paciorkowców β-hemolizujących16,00
Wykonanie lekooporności22,00
Lekowrażliwość bakterii ozn. MIC (1 lek)18,00
Kontrola jałowości sprzętu medycznego20,00
Kontrola prawidłowości sterylizacji (sporale) 20,00
Badanie mykologiczne - dodatnie40,00
Badanie mykologiczne ujemne11,00
Badanie czystości pochwy (biocenoza)15,00
Posiew w kierunku nosicielstwa Streptococcus agalactiae (GBS)33,00
Wykrywanie Mycoplasma hominis oraz Ureaplasma spp. z antybiogramem55,00
Wykrywanie Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae - PCR195,00
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae20,00
Wykrywanie 14 typów wysokiego ryzyka HPV, z identyfikacją typu HPV 16, 18 i 45- PCR205,00
Posiew wymazu z gardła (pacjent z CF)50,00
Posiew plwociny z oceną mikroskopową (pacjent z CF)60,00
Wykonanie lekooporności metodą dyfuzyjno-krążkową (pacjent z CF)32,00
Badanie materiału w kierunku gruźlicy (preparat + posiew na podłoża stałe i płynne)100,00
Identyfikacja Mycobacterium tuberculosis complex40,00
Ocena lekowrażliwości Mycobacterium tuberculosis complex#
Badanie Genetyczne – wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex250,00
Badanie latentnego zakażenia prątkami gruźlicy (test IGRA) - T-SPOT.TB230,00