LOKALIZACJA: Pawilon X “Modrzew” pierwsze piętro
KONTAKT: tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 346
GODZINY POBRAŃ:  poniedziałek – piątek w godz. 7.30-10.00
ODBIÓR WYNIKÓW: poniedziałek – piątek w godz. 11.00-14.00

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Analityki Pracownia Immunologii Pracownia Mikrobiologii Pracownia Patomorfologii 


O pracowniPrzygotowanie do badaniaWyposażenie pracowniCennikDokumenty do pobrania

Kierownik: mgr Ewa Działek-Smętek – diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii medycznej

Kontakt:
(18) 26 760 60 do 68 | wew. 357
edzialek@igrabka.edu.pl


Diagnostyka bakteriologiczna obejmuje:

 • posiew materiałów z górnych i dolnych dróg oddechowych
 • oznaczenie w wymazie z gardła antygenu Streptococcus pyogenes (czas oczekiwania na wynik do 15 minut)
 • wymaz z nosa w kierunku wirusów grypy A i BAdenowirusów i RSV (czas oczekiwania na wynik do 15 minut)
 • badanie w kierunku MRSA i MRSE
 • badanie w kierunku nosicielstwa (GBS)
 • posiew ilościowy moczu z oznaczeniem czynnika hamującego wzrost bakterii
 • posiew kału
 • wymazy z odbytu w kierunku nosicielstwa VRECPE
 • oznaczenie w kale antygenu Rotawirusów, Adenowirusów, Norowirusów i Astrowirusów,  Campylobacter oraz antygenu i toksyn Clostridium difficile (czas oczekiwania na wynik do 30 minut)
 • identyfikacja (metodą automatyczną – Vitek 2 compact), oznaczanie lekowrażliwości i mechanizmów oporności wyizolowanych drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową oraz seryjnych rozcieńczeń w bulionie.
 • kontrola mikrobiologiczna procesu sterylizacji sporal A  (SKIEROWANIE).

Diagnostyka prątka gruźlicy obejmuje:

 • bakterioskopia i posiew materiałów klinicznych na podłoża stałe i płynne (BACTEC MGIT 960)
 • wykrywanie materiału genetycznego Mycobacterium tuberculosis complex (GeneXpert)
 • wykrywanie zakażenia prątkiem gruźlicy metodą immunologiczną – test IGRA (T-SPOT.TB)

W dobrze pojętym interesie samych Państwa a naszych klientów, leży przestrzeganie poniższych zaleceń dotyczących przygotowania się do badań laboratoryjnych.


Naszym obowiązkiem jest przestrzeganie zasad praktyki diagnostycznej, co też Pracownia Mikrobiologii z całą rzetelnością wykonuje.

Pobieranie materiałów mikrobiologicznych – zasady ogólne

Pobieranie krwi do testu IGRA - T-SPOT.TB

Przed pobraniem krwi w celu wykonania testu T-SPOT.TB

prosimy o kontakt telefoniczny (18/2676060 wew. 346),

w celu uzyskania informacji, w którym dniu test jest nastawiany.

 Materiał do testu:

 • krew obwodowa

Ilość materiału:

 • dorośli i dzieci od 10 roku życia: optymalnie 7 – 8 ml krwi, minimalnie 6 ml krwi
 • dzieci od 2 do 9 roku życia: minimalnie 4 ml krwi
 • dzieci do 2 roku życia: minimalnie 2 ml krwi
 • osoby z immunosupresją: jeśli to możliwe, pobrać podwójną porcję krwi

Sposób pobrania:

 • krew pobieramy do probówek heparyną litową (bez żelu)
 • po pobraniu krew powinna być ostrożnie wymieszana przez 8-10-krotne odwrócenie probówki z zawartością do góry dnem

Transport materiałów:

 • pobrane materiały przesłać do laboratorium do godziny 1100
 • nie należy mrozić ani schładzać próbek
 • badanie trwa 2 dni.
Pobieranie materiałów w kierunku diagnostyki prątka gruźlicy

Plwocina:

 • należy pobrać 3-5 ml
 • do badania musi być odkrztuszona rano, na czczo, po wypłukaniu jamy ustnej świeżo przegotowaną wodą

Mocz:

 • objętość 200 ml
 • do badania musi być oddany pierwszy strumień z nocy

Materiały dostarczone są w sterylnych pojemnikach zakręcanych o pojemności 120 ml.

Jeżeli materiał diagnostyczny nie może być bezpośrednio po pobraniu dostarczamy do badania to należy natychmiast po pobraniu umieścić go w lodówce w temperaturze +40C (dotyczy to tylko plwocin). Materiały skąpoprątkowe i trudne do pobrania (inne niż plwocina) należy natychmiast dostarczyć do pracowni lub pobrać tuż przed transportem do pracowni.

Pobieranie i transport materiałów w zakażeniach przewodu pokarmowego i ustalenia nosicielstwa szczepów VRE i CPE

Wyjaśnienie terminów:

 • VRE – nosicielstwo vankomycynoopornych enterokoków
 • CPE – nosicielstwo pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy

Kał:

 • ze świeżo oddanego kału, szpatułką przytwierdzoną do nakrętki jałowego pojemnika transportowego, należy pobrać grudkę wielkości ziarna grochu lub 2-3 ml płynnego kału z ropą, krwią lub śluzem.
 • od noworodków i niemowląt kał pobierać z pieluchy natychmiast po defekacji.

Wymaz z odbytu

 • jest dopuszczalny, gdy nie udaje się uzyskać próbek kału i w celu wykonania badania w kierunku ustalenia nosicielstwa szczepów VRE oraz CPE
 • wprowadzić do odbytnicy poza zwieracz zewnętrzny jałową wymazówkę i wielokrotnie nią obracając pobrać materiał (na wymazówce powinien być widoczny ślad kału)

Transport kału:

 • materiał pobrany w jałowym pojemniku transportowym z łopatką powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 2 godzin
 • w przypadku przedłużonego transportu powyżej 2 h od pobrania materiał należy przechowywać w lodówce w temperaturze od +40C do +80C – maksymalnie do 24 h
Pobieranie i transport moczu

Do badania przeznaczyć mocz poranny, który przebywał w pęcherzu moczowym kilka godzin (minimum 4-6). Zasada ta nie ma zastosowania u noworodków i niemowląt.

Pobieranie moczu ze środkowego strumienia:

Kobiety

Mężczyźni

 •  umyć ręce wodą i mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym.
 • umyć ręce wodą i mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym.
 • dokładnie umyć zewnętrzne narządy płciowe wodą z mydłem, wytarcie w kierunku od przodu do tyłu i kolejne przemycie gazikiem nasączonym wodą.
 • dokładnie umyć ujście cewki moczowej przy pomocy gazików

 

 • po rozchyleniu warg sromowych, pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety, w celu wypłukania cewki moczowej.
 • należy zwrócić uwagę na odprowadzenie napletka, w celu zmniejszenia ryzyka kontaminacji.
 • bez przerywania strumienia moczu, należy pobrać środkową porcję moczu do jałowego pojemnika w ilości ok. 3-5 ml.

 

 • pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety i bez przerywania strumienia środkową porcję moczu pobrać do jałowego pojemnika w ilości ok. 3-5 ml.
 • po pobraniu próbki pojemnik musi zostać szczelnie zamknięty.
 • w przypadku zanieczyszczenia zewnętrznych ścianek  moczem pojemnik należy wytrzeć jednorazowym ręcznikiem.

Transport moczu:

 • pobrany mocz dostarczamy do laboratorium niezwłocznie po pobraniu (maksymalnie do 2 godzin od pobrania.
Pobieranie i transport materiałów z dolnych dróg oddechowych

Pacjent powinien być na czczo, po wykonaniu toalety jamy ustnej (umyciu zębów), i przepłukaniu jamy ustnej świeżo przegotowaną wodą.

Plwocina:

 • należy odkrztusić do jałowego pojemnika w ilości ok. 1-3 ml. Pojemnik otworzyć bezpośrednio przed pobraniem wyłącznie na czas napełniania materiałem, następnie pojemnik szczelnie zamknąć nie dotykając wewnętrznych powierzchni pojemnika oraz brzegów i wewnętrznej strony nakrętki
 • w przypadku trudności z odkrztuszaniem i uzyskaniem odpowiedniej plwociny, 1-2 dni przed pobraniem materiału należy zastosować u pacjenta środki wykrztuśne, a w dniu pobrania można zastosować dodatkowo nawilżanie np. 3-10% roztworem soli fizjologicznej i oklepywanie.

Transport plwociny:

 • materiał należy dostarczyć do 2 godzin od momentu pobrania
 • przedłużenie czasu transportu powyżej 2 h wymaga schłodzenia materiału do temperatury lodówki (+40C do +80C)

 

UWAGA: materiał musi zostać dostarczony przed upływem 24 godzin.

Pobieranie i transport materiałów z górnych drog oddechowych

Pacjent powinien być na czczo, przed wykonaniem toalety jamy ustnej (przed myciem zębów), po przepłukaniu jamy ustnej świeżo przegotowaną wodą. Jeśli nie jest to możliwe przynajmniej 3 godziny przed pobraniem wymazu nie należy spożywać żadnych posiłków ani napojów.

Wymaz z gardła:

 • sterylną wymazówką zwilżoną jałową solą fizjologiczną lub wymazówką z bakteriologicznego zestawu transportowego pobrać materiał ze zmienionych zapalnie okolic tylnej ściany gardła, podniebienia, migdałków lub ze zmian ropnych
 • nie dotykać zdrowo wyglądających śluzówek i śliny
 • probówkę z pobranym materiałem umieścić w pojemniku przeznaczonym do transportu materiału biologicznego.

Wymaz z nosa:

 • w zależności od celu badania pobieramy wymaz sterylną wymazówką:
 • z przedsionków nosa – do ustalenia nosicielstwa metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus i epidermidis (MRSA i MRSE)
 • pocierając wymazówką ścianki nozdrza (by próbka zawierała komórki oraz wydzielinę) – do badania w kierunku wirusów

Transport materiałów do laboratorium:

 • wymazówkę z pobranym materiałem należy dostarczyć w jałowej probówce bez podłoża transportowego tylko w sytuacji, w której materiał będzie dostarczony do laboratorium do 2 godzin od momentu Jeżeli transport będzie trwał dłużej musi zostać zastosowane podłoże transportowe.

W przypadku badania w kierunku wirusów oddechowych materiał dostarczamy niezwłocznie po pobraniu.

 

GeneXpert to aparat Real Time PCR zapewniający izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki. Jest to system w pełni zautomatyzowany dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstracji DNA wyposażony w kontrolę procesów amplifikacji – zgodnymi z zaleceniami WHO. Test Xpert MTB/RIF Ultra do aparatu GeneXpert jest półilościowym diagnostycznym testem opartym na reakcji nested Real-time PCR in vitro zaprojektowanym do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w materiałach pobranych od chorego oraz do wykrywania mutacji genu rpoB powiązanych z opornością na rifampicynę w ciągu 3 h od dostarczenia materiału.  

 


VITEK 2 – compact – nowoczesny, automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości. Technologia zastosowana w aparacie umożliwia otrzymywanie wyników już tego samego dnia. Unikalna metoda identyfikacji zastosowana w systemie, pozwala na zidentyfikowanie ponad 98% zwykle występujących izolatów klinicznych, jako pojedynczy takson. Zapewnia ona także najwyższe rozróżnienie pomiędzy gatunkami.


Instrument BACTEC MGIT 960 – służy do diagnostyki in vitro i został zaprojektowany i zoptymalizowany z myślą o szybkim wykrywaniu prątków w próbkach materiału klinicznego. Czas uzyskania hodowli pozytywnej od minimum 3 dni do 4-6 tygodni (średnio 14 dni).

 

 

Cennik obowiązuje od 30.04.2021 r.

Rodzaj badania

Cena w zł

Posiew wymazu z gardła

40,00

Wymaz z gardła w kierunku antygenu Streptococcus pyogenes

20,00

Wymaz z nosa – posiew

40,00

Wymaz z nosa w kierunku wirusów grypy A i B

40,00

Wymaz z nosa w kierunku Adenowirusów

30,00

Wymaz z nosa w kierunku wirusa RSV

30,00

Wymaz z nosa w kierunku wirusów grypy A i B, RSV i Adeno

80,00

Badanie cytologiczne nosa

40,00

Badanie w kierunku MRSA i MRSE

30,00

Posiew wymazu z oka

30,00

Badanie bakteriologiczne wymazów z ucha

60,00

Plwocina: posiew + ocena mikroskopowa    

60,00

Posiew krwi w kierunku bakterii tlenowych  

50,00

Badanie krwi w kierunku bakterii beztlenowych

50,00

Mocz: posiew ilościowy + oznaczenie czynników hamujących

40,00

Posiew wymazu z rany w kierunku bakterii tlenowych

60,00

KAŁ:   oznaczenie antygenu Rota i Adeno wirusów

25,00

   oznaczenie antygenu Norowirusów

50,00

   oznaczenie antygenu Rota/Adeno i Norowirusów

60,00

   oznaczenie antygenu Astrowirusów

25,00

   oznaczenie antygenu Campylobacter

30,00

 oznaczenie antygenu i toksyn Clostridium difficile

60,00

  posiew 

50,00

   oznaczenie enteropatogennej E. coli         

50,00

Wymaz z odbytu kierunku nosicielstwa szczepów o fenotypie VRE

30,00

Wymaz z odbytu kierunku nosicielstwa szczepów o fenotypie HLAR

30,00

Wymaz z odbytu kierunku nosicielstwa szczepów o fenotypie ESBL, MBL, KPC, OXA-48

100,00

Kontrola prawidłowości sterylizacji (sporale)        

20,00

Posiew wymazu z szyjki macicy       

50,00

Posiew wymazu z pochwy

50,00

Badanie czystości pochwy (biocenoza)

20,00

Posiew w kierunku nosicielstwa Streptococcus agalactiae (GBS)

30,00

Badanie mykologiczne          

30,00

Lekooporność

25,00

Badanie materiału w kierunku gruźlicy        

100,00

Badanie Genetyczne – wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex

250,00

Test T-SPOT.TB (wykrywanie zakażenia prątkiem gruźlicy metodą immunologiczną)

220,00

Podmioty lecznicze (szpitale, SP ZOZ-y, itp.) zainteresowane podpisaniem umowy prosimy o kontakt z Kierownikiem Pracowni Mikrobiologii.