Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium) Oddziału Terenowego

Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

zaprasza do zapoznania się z ofertą badań laboratoryjnych


Laboratorium (ZDL) mieści się na terenie Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju w Pawilonie X „Modrzew” (mapa na dole strony).
Potencjał kadrowy, to doświadczony zespół, stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe:

 • 3 specjalistów w zakresie: laboratoryjnej diagnostyki medycznej, mikrobiologii medycznej, patomorfologii,
 • 6 diagnostów laboratoryjnych (w tym 1 diagnosta w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej immunologii medycznej),
 • 10 osób ze średnim wykształceniem

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość i wiarygodność wyników. Wykonywane oznaczenia są poddawane systematycznym kontrolom wewnętrznym. Laboratorium bierze  udział w licznych programach oceny jakości – krajowych i międzynarodowych. Potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty.
Oferujemy lekarzom i pacjentom badania podstawowe oraz specjalistyczne z zakresu:

 • ANALITYKI – hematologia, koagulologia, biochemia, analityka ogólna, koproskopia, referencyjne oznaczenie chlorków w pocie, pakiet immunoglobulin IgM, IgA, IgE, IgG, składniki dopełniacza C3 i C4.
 • IMMUNOLOGII – diagnostyka zakażeń, odporność komórkowa (limfocyty CD3, CD4, CD8, CD19, komórki NK), alergologia: test ISAC i test ALEX – alergologia molekularna, panele alergenowe, szerokie spektrum IgE specyficznych – ImmunoCap-Phadia.
 • MIKROBIOLOGII – bakteriologia ogólna, diagnostyka prątka gruźlicy.
 • PATOMORFOLOGII – badania histopatologiczne i cytologiczne.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wykonywanych badań, cen, przygotowania do badania, sposobu dostarczenia materiału do laboratorium oraz godzin pracy i wydawania wyników znajdą Państwo na podstronach poszczególnych pracowni.

W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą cztery Pracownie:

Pracownia Analityki Pracownia Immunologii Pracownia Mikrobiologii Pracownia Patomorfologii


Posiadane certyfikaty:


Aktualności Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej


Plan sytuacyjny budynków Instytutu

Mapa jest interaktywna, należy wybrać interesujący Państwa element na mapie.

Błękitnym kolorem oznaczone są działające budynki IGiChP OT Rabka -Zdrój

Plan sytuacyjny budynków Instytutu
Pawilon VI Pawilon II Pawilon X "Modrzew" Basen Hala Sportowo-Rehabilitacyjna Administracja Pralnia - Magazyn Pawilon V Wjazd do Instytutu Wyjazd z Instytutu Kasa Parkingowa Wjazd - Administracja

Pawilon X "Modrzew"

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

   • Pracownia Analityki
   • Pracownia Mikrobiologii
   • Pracownia Immunologii
   • Pracownia Patomorfologii

Inne

    • Sekretariat Naukowy
    • Sala konferencyjna
    • Pracownia psychologii

Basen

Zakład Rehabilitacji

  • Kryty basen
  • Sala kinezyterapii/Siłownia
  • Gabinet fizykoterapii

Hala Sportowo-Rehabilitacyjna

Administracja

Administracja Instytutu

   • Sekretariat Dyrektora IGiChP OT Rabka - Zdrój
   • Dział Spraw Pracowniczych
   • Dział Księgowości Finansowej
   • Kasa (czynna w dni robocze od 8:00 do 13:30)
   • Sekcja Płac
   • Dział Zamówień Publicznych
   • Sekcja Socjalna
   • Dział Administracyjno-Eksploatacyjny - Kierownik
   • Specjalista ds. BHP
   • Radca Prawny

Stołówka

Pralnia - Magazyn

Pralnia

Magazyn - materiałowy

Pawilon V

Pawilon V - Apteka

Wjazd do Instytutu

Regulamin i Cennik płatnych miejsc postojowych na terenie Instytutu

Pawilon II "Klinika Alergologii

Pawilon VI

Pawilon V - Apteka

Pawilon X "Modrzew"

Zakład Rehabilitacji - basen, sala sportowa

biletomat

Wjazd - Administracja

Administracja


   • Sekretariat Dyrektora IGiChP
   • Dział Spraw Pracowniczych
   • Dział Księgowości Finansowej
   • Kasa
   • Sekcja Płac
   • Dział Zamówień Publicznych
   • Dział Administracyjno-Eksploatacyjny
   • Specjalista ds. BHP
   • Radca Prawny
   • Dział Żywienia
   • Stołówka

Pralnia

Magazyn mat.