Koordynator Oddziału: lek. med. Wojciech Szatkowski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Maria Gorczowska

KONTAKT:
+48 (18) 26 760 60 do 68 + nr wew.

Koordynator: wew. 940, 264 lub 601-710-661
Pielęgniarka Oddziałowa: wew. 205

Dyżurka pielęgniarek:  wew. 436