Szanowni Pacjenci,
Szanowni Rodzice, Opiekunowie prawni,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.10.2023 r. Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju zawarł z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę na realizację pilotażowego programu w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia pn. „Dobry posiłek w szpitalu”.

Celem programu pilotażowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”, jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentów w szpitalach, ponieważ odpowiednia dieta powinna być integralną częścią całego procesu leczenia.

Na niniejszej stronie, będą publikowane jadłospisy oraz codziennie w dni robocze, zdjęcia co najmniej dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych diet z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu.

Jadłospis 21-30.04.2024 r.
Jadłospis 21-30.04.2024 r.
Wartość energetyczna i odżywcza jadłospisu oraz użyte techniki kulinarne
Posiłki 22.04.2024 r.
Posiłki 23.04.2024 r.
Posiłki 24.04.2024 r.
Posiłki 25.04.2024 r.
Posiłki 26.04.2024 r.
Posiłki 29.04.2024 r.
Posiłki 30.04.2024 r.
Jadłospis 11-20.04.2024 r.
Jadłospis 11-20.04.2024 r.
Wartość energetyczna i odżywcza jadłospisu oraz użyte techniki kulinarne
Posiłki 11.04.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 11/04/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta podstawowa 11/04/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 12.04.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna 12/04/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna
Obiad - dieta podstawowa, solaczek do podwieczorku 12/04/2024
Obiad - dieta podstawowa,
solaczek do podwieczorku
Posiłki 15.04.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji 15/04/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do II kolacji
Obiad - dieta wysokokaloryczna 15/04/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 16.04.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 16/04/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta podstawowa 16/04/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 17.04.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 17/04/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta podstawowa 17/04/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 18.04.2024 r.
Śniadanie dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji 18/04/2024
Śniadanie dieta wysokokaloryczna,
owoc do II kolacji
Obiad - dieta podstawowa 18/04/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 19.04.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku 19/04/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta łatwostrawna, ciasto do II kolacja 19/04/2024
Obiad - dieta łatwostrawna,
ciasto do II kolacji
Jadłospis 1-10.04.2024 r.
Jadłospis 1-10.04.2024 r.
Wartość energetyczna i odżywcza jadłospisu oraz użyte techniki kulinarne
Posiłki 02.04.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, jogurt do II kolacji 02/04/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
jogurt do II kolacji
Obiad - dieta wysokokaloryczna, drożdżówka do podwieczorku 02/04/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
drożdżówka do podwieczorku
Posiłki 03.04.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 03/04/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna 03/04/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 04.04.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, <br />
owoc do II kolacji 04/04/2024
Śniadanie dieta podstawowa,
owoc do II kolacji
Obiad - dieta wysokokaloryczna 04/04/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 05.04.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, ciasto do II kolacji 05/04/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
ciasto do II kolacji
Obiad - dieta wysokokaloryczna 05/04/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 08.04.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 08/04/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku 08/04/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
owoc do podwieczorku
Posiłki 09.04.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna 09/04/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna
Obiad - dieta podstawowa 09/04/2024
Obiad - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Posiłki 10.04.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 10/04/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna, drożdżówka do II kolacji 10/04/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
drożdżówka do II kolacji
Jadłospis 21-31.03.2024 r.
Jadłospis 21-31.03.2024 r.
Wartość energetyczna i odżywcza jadłospisu oraz użyte techniki kulinarne
Posiłki 21.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku 21/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta wysokokaloryczna 21/03/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 22.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 22/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku 22/03/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
owoc do podwieczorku
Posiłki 25.03.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku 25/03/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta podstawowa, solaczek do II kolacji 25/03/2024
Obiad - dieta podstawowa,
solaczek do II kolacji
Posiłki 26.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku 26/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta podstawowa 26/03/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 27.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 27/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta podstawowa 27/03/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 28.03.2024 r.
Śniadanie - dieta łatwostrawna, owoc do podwieczorku 28/03/2024
Śniadanie - dieta łatwostrawna,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta podstawowa 28/03/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 29.03.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji 29/03/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna,
owoc do II kolacji
Obiad - dieta podstawowa 29/03/2024
Obiad - dieta podstawowa
Jadłospis 11-20.03.2024 r.
Jadłospis 1-20.03.2024 r.
Wartość energetyczna i odżywcza jadłospisu oraz użyte techniki kulinarne
Posiłki 11.03.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku 11/03/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta podstawowa, jogurt do II kolacji 11/03/2024
Obiad - dieta podstawowa, jogurt do II kolacji
Posiłki 12.03.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku 12/03/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta podstawowa 12/03/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 13.03.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, drożdżówka do podwieczorku 13/03/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna,
drożdżówka do podwieczorku

Obiad - dieta podstawowa 13/03/2024
Posiłki 14.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 14/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji 14/03/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
owoc do II kolacji
Posiłki 15.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 15/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji 15/03/2024
Obiad dieta wysokokaloryczna,
owoc do II kolacji
Posiłki 18.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku 18/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta wysokokaloryczna 18/03/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 19.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 19/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
jogurt do podwieczorku
Obiad - dieta wysokokaloryczna 19/03/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 20.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku 20/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta wysokokaloryczna 20/03/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Jadłospis 1-10.03.2024 r.
Jadłospis 3-10.03.2024 r.
Wartość energetyczna i odżywcza jadłospisu oraz użyte techniki kulinarne
Posiłki 01.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku 01/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta wysokokaloryczna 01/03/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 04.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 04/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna 04/03/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 05.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 05/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku 05/03/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
owoc do podwieczorku
Posiłki 06.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji 06/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do II kolacji
Obiad - dieta podstawowa, drożdżówka do podwieczorku 06/03/2024
Obiad - dieta podstawowa,
drożdżówka do podwieczorku
Posiłki 07.03.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku 07/03/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta podstawowa, ciasto do II kolacji 07/03/2024
Obiad - dieta podstawowa,
ciasto do II kolacji
Posiłki 08.03.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku 08/03/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta podstawowa 08/03/2024
Obiad - dieta podstawowa
Jadłospis 21-29.02.2024 r.
Jadłospis 21-29.02.2024 r.
Wartość energetyczna i odżywcza jadłospisu oraz użyte techniki kulinarne
Posiłki 21.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 21/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna 21/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 22.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 22/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna 22/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 23.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do II kolacji 23/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do II kolacji
Obiad - dieta wysokokaloryczna 23/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 26.02.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, drożdżówka do podwieczorku 26/02/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna,
drożdżówka do podwieczorku
Obiad - dieta podstawowa 26/02/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 27.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku 27/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta wysokokaloryczna 27/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 28.02.2024 r.
Śniadanie - dieta łatwostrawna, owoc do II kolacji 28/02/2024
Śniadanie - dieta łatwostrawna,
owoc do II kolacji
Obiad - dieta podstawowa 27/02/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 29.02.2024 r.
Śniadanie - dieta łatwostrawna, owoc do II kolacji 29/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do II kolacji
Obiad - dieta wysokokaloryczna 29/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Jadłospis 11-20.02.2024 r.
Jadłospis 11-20.02.2024 r.
Wartość energetyczna i odżywcza jadłospisu oraz użyte techniki kulinarne
Posiłki 12.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 12/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna 12/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
drożdżówka do II kolacji
Posiłki 13.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 13/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do II kolacji
Obiad - dieta wysokokaloryczna 13/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 14.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 14/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa

Obiad - dieta wysokokaloryczna 14/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
owoc do podwieczorku
Posiłki 15.02.2024 r.
Śniadanie - dieta łatwostrawna 15/02/2024
Śniadanie - dieta łatwostrawna
Obiad - dieta podstawowa 15/02/23024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 16.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku 16/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta wysokokaloryczna 16/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 19.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 19/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna, solaczek do II kolacji 19/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
solaczek do II kolacji
Posiłki 20.02.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji 20/02/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna,
owoc do II kolacji
Obiad - dieta podstawowa 20/02/2024
Obiad - dieta podstawowa
Jadłospis 1-10.02.2024 r.
Jadłospis 1-10.02.2024 r.
Wartość energetyczna i odżywcza jadłospisu oraz użyte techniki kulinarne
Posiłki 1.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 01/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna 01/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
owoc do podwieczorku
Posiłki 2.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 02/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna 02/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 5.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 05/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa

Obiad - dieta łatwostrawna 05/02/2024
Obiad - dieta łatwostrawna
Posiłki 6.02.2024 r.
Śniadanie - dieta łatwostrawna 06/02/2024
Śniadanie - dieta łatwostrawna
Obiad - dieta podstawowa 06/02/2024
Obiad - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku

Posiłki 7.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 07/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta łatwostrawna 07/02/2024
Obiad - dieta łatwostrawna,
owoc do II kolacji

Posiłki 8.02.2024 r.
Śniadanie - dieta łatwostrawna 08/02/2024
Śniadanie - dieta łatwostrawna,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta podstawowa 08/02/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 9.02.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 09/02/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna, galaretka do podwieczorku 09/02/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
galaretka do podwieczorku
Jadłospis 21-31.01.2024 r.
Jadłospis 21-31.01.2024
Wartość energetyczna i odżywcza jadłospisu oraz użyte techniki kulinarne
Posiłki 22.01.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 22/01/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta łatwostrawna 22/01/2024
Obiad - dieta łatwostrawna
Posiłki 23.01.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 23/01/2024
Śniadanie - dieta łatwostrawna
Obiad - dieta podstawowa 23/01/2024
Obiad - dieta podstawowa,
galaretka do II kolacji
Posiłki 24.01.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna 24/01/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna,
owoc do II kolacji
Obiad - dieta podstawowa 24/01/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 25.01.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna 25/01/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna
Obiad - dieta łatwostrawna 25/01/2024
Obiad - dieta łatwostrawna
Posiłki 26.01.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 26/01/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna 26/01/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 29.01.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna 29/01/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna
Obiad - dieta podstawowa 29/01/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 30.01.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna 30/01/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna
Obiad - dieta podstawowa 30/01/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 31.01.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji 31/01/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna,
owoc do II kolacji
Obiad - dieta podstawowa 31/01/2024
Obiad - dieta podstawowa
Jadłospis 11-20.01.2024 r.
Jadłospis 11-20.01.2024 r.
Wartość energetyczna i odżywcza jadłospisu oraz użyte techniki kulinarne
Posiłki 11.01.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 11/01/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji 11/01/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
owoc do II kolacji
Posiłki 12.01.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna 12/01/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna
Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku 12/01/2024
Obiad - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Posiłki 15.01.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 15/01/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysoko kaloryczna, owoc do podwieczorku 15012024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
owoc do podwieczorku
Posiłki 16.01.2024 r.
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku 16/01/2024
Śniadanie - dieta wysokokaloryczna,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta podstawowa 16/01/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 17.01.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 17/01/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do podwieczorku 17/01/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
owoc do podwieczorku
Posiłki 18.01.2024 r.
Śniadanie - dieta łatwostrawna, owoc do podwieczorku 18/01/2024
Śniadanie - dieta łatwostrawna,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta podstawowa 18/01/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 19.01.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 19/01/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna 19/01/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Jadłospis 1-10.01.2024 r.
Jadłospis dekadowy 1-10.01.2024 r.
Wartość energetyczna i odżywcza jadłospisu oraz użyte techniki kulinarne
Posiłki 2.01.2024 r.
Śniadanie - dieta łatwostrawna 02/01/2024
Śniadanie - dieta łatwostrawna
Obiad - dieta podstawowa 02/01/2024
Obiad - dieta podstawowa
Posiłki 3.01.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku 03/01/2024
Śniadanie - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Obiad - dieta wysokokaloryczna 03/01/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 4.01.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 04/01/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna 04/01/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna
Posiłki 5.01.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 05/01/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta łatwostrawna 05/01/2024
Obiad - dieta łatwostrawna
Posiłki 8.01.2024 r.
Śniadanie - dieta podstawowa 08/01/2024
Śniadanie - dieta podstawowa
Obiad - dieta wysokokaloryczna, owoc do II kolacji 08/01/2024
Obiad - dieta wysokokaloryczna,
owoc do II kolacji
Posiłki 9.01.2024 r.
Śniadanie - dieta łatwostrawna 09/01/2024
Śniadanie - dieta łatwostrawna
Obiad - dieta podstawowa, owoc do podwieczorku 09/01/2024
Obiad - dieta podstawowa,
owoc do podwieczorku
Posiłki 10.01.2024 r.
Śniadanie - dieta łatwostrawna 10/01/2024
Śniadanie - dieta łatwostrawna
Obiad - dieta podstawowa 10/01/2024
Obiad - dieta podstawowa
Numery alergenów występujących w posiłkach:

Załącznik nr 1. do jadłospisu

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, pod każdym daniem w jadłospisie podane są numery występujących alergenów, które można odczytać z legendy poniżej.

 1. Zboża zawierające gluten
 2. Skorupiaki i produkty pochodne
 3. Jaja i produkty pochodne
 4. Ryby i produkty pochodne
 5. Orzeszki ziemne (arachidowe)
 6. Soja i produkty pochodne
 7. Mleko i produkty pochodne
 8. Orzechy
 9. Seler i produkty pochodne
 10. Gorczyca i produkty pochodne
 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
 12. Dwutlenek siarki
 13. Łubin
 14. Mięczaki