Służenie pomocą chorym zawsze, kiedy tego potrzebują to nasza misja przyświecająca wszelkim działaniom na rzecz naszych podopiecznych.

Chcąc stale udoskonalać naszą działalność i ustrzec się ewentualnych niedopatrzeń, uprzejmie prosimy o ocenę naszej pracy. Zmierza ona wyłącznie do poprawy jakości świadczonych przez nas usług medycznych.

Zapewniamy, że badanie jest całkowicie anonimowe.

Dziękujemy w imieniu pracowników

mgr Maria Dunaj
Dyrektor Oddziału Terenowego
Ankieta satysfakcji – Klinika/Oddział Ankieta satysfakcji – Pracownia
Ankieta (doc) Ankieta (doc)
Ankieta (pdf) Ankieta (pdf)

Ankietę proszę wrzucić do skrzynek oznaczonych napisem „ANKIETA” znajdujących się na terenie Instytutu.