LOKALIZACJA: Pawilon VI, pierwsze piętro

KONTAKT: (18) 26 760 60 do 68 | wew. 229
E-MAIL: jradlins@igrabka.edu.pl
REJESTRACJA:
poniedziałek w godz. od 17.30 do 21.00

O PracowniCennik

Pracownia zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu u dzieci. Diagnostyka oparta jest na całonocnym badaniu polisomnograficznym wykonywanym za pomocą aparatury firmy Philips Respironics (Alice 6 LDxS i Alice 6 LDE).

W szczególności w pracowni wykonywane są:

 • całonocna pełna polisomnografia diagnostyczna (PSG), połączona z zapisem wideo;
 • ustawianie terapii CPAP pod kontrolą PSG z wykorzystaniem aparatury Auto-CPAP;
 • weryfikacja terapii CPAP;
 • pomiar CO2 metodą przezskórną;
 • pomiar CO2 w powietrzu wydychanym.

Do pracowni kierowani są pacjenci z podejrzeniem:

 • chrapania i wzmożonej oporności górnych dróg oddechowych;
 • obturacyjnego bezdechu sennego;
 • centralnego bezdechu sennego;
 • zespołu hipowentylacji centralnej;
 • zaburzeń oddychania w czasie snu w chorobach płuc;
 • zaburzeń oddychania w czasie snu w przewlekłej niewydolności serca;
 • zaburzeń oddychania w czasie snu w chorobach neurologicznych i nerwowo mięśniowych.

Pacjenta na badanie kieruje lekarz (lekarz rodzinny, lekarz poradni specjalistycznej, lekarz pracujący na oddziale szpitalnym) po indywidualnym ustaleniu wskazań do badania, przy podejrzeniu występowania istotnych klinicznie zaburzeń snu. Termin badania wyznaczany jest po przeprowadzeniu rozmowy przez kierownika Samodzielnej Pracowni Polisomnografii. Badanie Polisomnograficzne wykonujemy w trybie hospitalizacji jednodniowej w oparciu o umowę z NFZ (wymagane skierowanie do szpitala na druku NFZ).

Cennik obowiązuje od 08.03.2024 r.

Rodzaj badaniacena w zł
Polisomnografia diagnostyczna1300,00
Polisomnografia z miareczkowaniem ciśnień nPAP1400,00