T-SPOT.TB – test wykonywany jest z krwi obwodowej i ma na celu wykrycie utajonego zakażenia prątkami gruźlicy. Ma wysoką wartość diagnostyczną, ponieważ jest oparty na specyficznych antygenach prątka gruźlicy ESAT-6 (early secretory antigenic target) i CFP-10 (culture filtrate protein) kodowanych w regionie RD1, nieobecnych u M. bovis BCG i u prątków środowiskowych z wyjątkiem M. kansasi, M. szulgai i M. marinum.


Przed pobraniem krwi w celu wykonania testu T-SPOT.TB prosimy o kontakt telefoniczny (18/2676060 wew. 346), w celu uzyskania informacji, w którym dniu test jest nastawiany.

Materiał do testu: krew obwodowa
Ile krwi pobierać:

  • dorośli i dzieci od 10 roku życia: optymalnie 7 – 8 ml krwi, minimalnie
  • 6 ml krwi
  • dzieci od 2 do 9 roku życia: minimalnie 4 ml krwi
  • dzieci do 2 roku życia: minimalnie 2 ml krwi
  • osoby z immunosupresją: jeśli to możliwe, pobrać podwójną porcję krwi

Pobieranie krwi:

  1. Krew pobieramy do probówek litowoheparynowych
  2. Po pobraniu krew powinna być ostrożnie wymieszana przez 8-10-krotne odwrócenie probówki z zawartością do góry dnem.

Transport materiałów:

Pobrane materiały dostarczyć do laboratorium do godziny 1100.
Nie należy mrozić ani schładzać próbek.
Badanie trwa 2 dni.

« Back to Glossary Index