Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony dodatkowy numer telefonu

18 26 76 936,

celem usprawnienia i skrócenia czasu oczekiwania na połączenie z Izbą Przyjęć i Rejestracją Pacjenta.

Zachęcamy również do rejestracji elektronicznej na adres mailowy: ip@igrabka.edu.pl