Czytnik LuxScan

Aparat umożliwiający odczyt płytki ISAC. Jest to skaner laserowy umożliwiający pomiar fluorescencji płytki. Jest on kompatybilny z oprogramowaniem Phadia Microarray Image Analysis (MIA) pozwalającym na ocenę wyników oraz generację raportów.

« Back to Glossary Index