Phadia 100

Aparat służący do automatycznego wykonywania badań ImmunoCAP.  ImmunoCAP to immunofluorescencyjny test kanapkowy, faza stała zapewnia wiązanie tylko odpowiednich przeciwciał. Poprzez sprzężenie z znormalizowanym materiałem źródłowym alergenów, rekombinowanymi składnikami alergenu i odpowiednimi markerami, zapewnia niezrównaną wartość kliniczną dzięki wysokiej wydajności i niezawodnym wynikom. Badania te są uznawane za złoty standard w diagnostyce alergologicznej.

« Back to Glossary Index