Klinika Alergologii i Pneumonologii

 • Oddział Kliniczny I
 • Oddział Kliniczny II
 • Gabinet Diagnostyczny
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
 • Gabinet Aerozoterapii i Fizykoterapii

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

 • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Blok Operacyjny
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy

Klinika Pneumonologii

Oddział Laryngologii Opieki Krótkoterminowej

 • Oddział Laryngologii
 • Gabinet Audiologiczny

Zakład Rehabilitacji

 • Pawilon Gimnastyki Leczniczej
 • Hala Sportowo-Rehabilitacyjna
 • Zespół Rehabilitantów i Fizjoterapeutów