INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Pomimo trudnego okresu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV2, nasz Instytut cały czas udziela świadczeń zdrowotnych w dotychczasowym zakresie, zapewniając równocześnie bezpieczeństwo pacjentom, rodzicom i personelowi.


Dbając o zdrowie należy pamiętać, aby w razie konieczności zgłaszać się po pomoc lekarską, ponieważ epidemia nie sprawiła, że inne choroby przestały istnieć. Nie należy zaniechać leczenia schorzeń, które mogą zaważyć na zdrowiu i życiu z powodu pandemii.

W celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w  okresie epidemii spowodowanej COVID-19, wprowadziliśmy najwyższej jakości procedury, tj.:

  • w Oddziale Terenowym Instytutu wprowadzono ścisły reżim sanitarny,
  • pacjenci przyjmowani na planowe zabiegi operacyjne są testowani w kierunku SARS-CoV-2,
  • rodzicom/opiekunom  umożliwiony jest zakup całodziennego  wyżywienia,
  • przeprowadzana jest szybka diagnostyka, przez co pobyt pacjenta zostaje skrócony do wymagalnego minimum.

Udzielamy również świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki lekarskiej, zapewniając większą koordynację ścieżki postępowania z pacjentem.

Troska o dobro, bezpieczeństwo i zdrowie Pacjentów oraz Pracowników są naszym najwyższym priorytetem. 


Warunkiem przyjęcia pacjenta i pacjenta tylko z jednym rodzicem/opiekunem na leczenie do tut. Oddziału Terenowego jest brak któregokolwiek z poniżej wymienionych stanów przez ostatnie 14 dni przed planowanym przyjęciem:

– kwarantanna,
– kwarantanna nałożona w ostatnich dwóch tygodniach w szkole/przedszkolu/żłobku,
– gorączka,
– duszność,
– kaszel (dot. nowego epizodu kaszlu, nie kaszlu przewlekłego),
– utrata węchu o nagłym początku,
– utrata lub zaburzenie smaku o nagłym początku
– kontakt bezpośredni lub pośredni z osobą z rozpoznanym zakażeniem COVID-19, albo pozostającą w kwarantannie.

Przy występowaniu któregokolwiek z powyższych stanów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Izbą Przyjęć:
tel. 18 26 76 060 wew. 215, celem ustalenia postępowania dot. dalszego leczenia.

Izba Przyjęć mieści się w Budynku Głównym, dojazd od ul. Marii Skłodowskiej-Curie.