Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Dyrekcja Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy
w Rabce-Zdroju w imieniu własnym, Pracowników oraz Pacjentów
pragnie złożyć serdeczne podziękowania

Fundacji Oddech Życia

za przekazanie nieodpłatnie na rzecz naszych Pacjentów sprzętu rehabilitacyjnego:
na ręce Kierownika Zakładu Rehabilitacji mgr Artura Leżańskiego

6 nowych sprężarek (inhalatorów) Pari Boy PRO,

1 nowej sprężarki (inhalatora) Pari SINUS 2,

20 nowych włoskich sprężarek (inhalatorów) FLAEM 4NEB,

150 nowych zestawów nebulizatorów FLAEM,

na ręce Kierownika Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy prof.dr hab. n. med. Henryka Mazurka

1 nowego urządzenia do fizjoterapii oddechowej FLAEM PulmoWaves 1,

1 Pusoksymetru RAD 97 z pomiarem kapnografii – CO2 w strumieniu bocznym oraz

1 Pulsoksymetru stacjonarno-transportowego Masimo RAD-G.

Jesteśmy zaszczyceni nieustannym zaangażowaniem w pomoc naszym Pacjentom oraz okazywaną życzliwość. Wasze nieocenione wsparcie sprawia, iż każdego dnia walka o to, aby naszym Podopiecznym oddychało się lepiej, staje się lżejsza.

Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów
osobistych i zawodowych.

Kierownik Zakładu Rehabilitacji
mgr Artur Leżański
Kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy
prof.dr hab.n.med. Henryk Mazurek
Dyrektor Oddziału Terenowego
mgr Maria Dunaj

Podziękowanie (PDF)