Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia realizowanego w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w załączniku:

Propozycje ceny (netto i brutto) proszę przesłać mailem na adres: zamowienia@igrabka.edu.pl do dnia 14.08.2023 r. do godziny 09.00 na poniższym formularzu cenowym:

Osobą upoważnioną do udzielania informacji (od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 14.35) jest Pan Wojciech Latawiec, tel. +48 182676060 wew. 451, e-mail: wlatawiec@igrabka.edu.pl.

 

Oddział Terenowy informuje, że zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na niniejsze zapytanie nie
będzie stanowiła oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


Szacowanie – szafa serwerowa z zasilaczem.pdf

Załączniki: