W imieniu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego
w Rabce-Zdroju
składam serdeczne podziękowanie

dla

Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

za przekazanie Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa

na rzecz pacjentów
leczonych w Oddziale Terenowym Instytutu.

 

Dzięki Państwa wsparciu możemy podnieść standardy opieki medycznej, zapewnić leczenie i jeszcze lepszą diagnostykę pacjentom.

Jesteśmy wdzięczni, że kolejny raz mogliśmy liczyć na Państwa pomoc, zaangażowanie i życzliwość.

Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów  i satysfakcji z dalszej pracy.

mgr Maria Dunaj
Dyrektor Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju

  

Rabka-Zdrój, 12 września 2023 r.

PODZIĘKOWANIA (PDF)