Szanowni Pacjenci,
Szanowni Rodzice, Opiekunowie prawni,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.10.2023 r. Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju zawarł z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę na realizację pilotażowego programu w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia pn. „Dobry posiłek w szpitalu”.

Celem programu pilotażowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”, jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentów w szpitalach, ponieważ odpowiednia dieta powinna być integralną częścią całego procesu leczenia.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej https://igrabka.edu.pl/dobry-posilek-w-szpitalu/, będą publikowane jadłospisy oraz codziennie w dni robocze, zdjęcia co najmniej dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych diet z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu.