Logo Oddziału Terenowego Instytutu

W imieniu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju
składam serdeczne podziękowanie

dla

Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

za przekazanie analizatora do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności typu multiplex PCR

na rzecz pacjentów leczonych w Oddziale Terenowym Instytutu.

Jesteśmy wdzięczni, że kolejny raz mogliśmy liczyć na Państwa pomoc, zaangażowanie i życzliwość.

Dzięki Państwa wsparciu możemy podnieść standardy opieki medycznej, zapewnić leczenie i jeszcze lepszą diagnostykę pacjentom.

Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życzymy
wielu sukcesów w realizowaniu planów zawodowych.

mgr Maria Dunaj
Dyrektor Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju

PODZIĘKOWANIE (PDF)